Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1682/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Kênh chính bờ phải và kênh chính bờ trái, dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
147/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 -2025
146/KH-UBND Triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1057/UBND-THNC V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015
1053/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1050/UBND-KT V/v thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị Phú Lộc và khu đô thị Nam Hoàng Đồng I thành phố Lạng Sơn
1048/UBND-KT V/v đề nghị đưa ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1686/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, sửa chữa tài sản Trụ sở nhà quản lý thị trấn Đồng Mỏ, Hệ thống nước sạch tại các huyện Chi Lăng, Văn Lãng
3496/VP-KT Về việc tham gia Hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc tỉnh Hòa Bình năm 2020
3495/VP-KT Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển hệ thống đường ống xăng dầu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3494/VP-KGVX Về việc xem xét, đề xuất hiệp y khen thưởng
1681/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1680/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thiện Hòa, huyện Bình Gia
145/KH-UBND Phòng, chống việc sử dụng hóa đơn để hợp thức cho hàng hóa nhập lậu
144/KH-UBND Tổ chức Hội thảo tham gia xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
1047/UBND-KT V/v hoàn thiện đề xuất dự án “Phát triển CSHT thích ứng với BĐKH để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” (vốn JICA)
1046/UBND-KT V/v xin ý kiến về địa điểm đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1045/UBND-KGVX V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
1044/UBND-KGVX V/v xin ý kiến về việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
454/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu,Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang
3493/VP-THNC Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 (ngày 28/8/2020)
3491/VP-KGVX Về việc phương án hỗ trợ đối với người lao động nghỉ việc và có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995
3487/VP-KT Về việc đề xuất của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên về tăng cường kiểm tra nguồn gốc động vật hoang dã xuất bán từ các trại nuôi để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
3486/VP-KT Về việc tham mưu góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025
3485/VP-KT Về việc tham mưu, đề xuất mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025
3484/VP-KT Về việc tham mưu góp ý hồ sơ Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống, thiên tai cấp tỉnh
3481/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
3480/VP-KT Về việc giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh
3479/VP-KT Về việc điều hành ngân sách và công tác nhập dự toán trên Hệ thống TABMIS
3477/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dung và quyết toán kinh phí NSNN cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
3476/VP-KT Về việc hướng dẫn đấu nối đường vào dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng với Quốc lộ 1A
3475/VP-KT Về việc khẩn trương đầu tư, xây dựng hạ tầng để bảo đảm điều kiện đấu giá các khu đất tại khu phi thuế quan
3474/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia góp ý dự thảo Hướng dẫn lập và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở
1679/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
459/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:Cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
290/GM-UBND Giấy mời Họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
377/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 27 tháng 8 năm 2020)
375/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 26 tháng 8 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
144/KH-UBND Tổ chức Hội thảo tham gia xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
455/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020