Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
148/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị
1062/UBND-KGVX V/v hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam
1061/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ
3531/VP-KT Về việc khẩn trương lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí, thương thảo, ký Hợp đồng để thực hiện thu phí điện tử không dừng cho các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3528/VP-KGVX Về việc tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 26 tỉnh, thành Hội khu vực phía Bắc lần thứ X năm 2020 tại tỉnh Lạng Sơn
3527/VP-THNC Về việc báo cáo 5 năm tình hình thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3526/VP-THNC Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
3524/VP-KT Về việc khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
3523/VP-KT Về việc thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ Na Hình, huyện Văn Lãng
3522/VP-KGVX Về việc hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
2535/VP-KT Về việc cung cấp thông tin về nhiệm vụ khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi
1695/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020
463 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc tại dự án Khu đô thị Phú Lộc IV
461/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét phương án thực hiện trình tự,thủ tục đầu tư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT
3520/VP-KT Về việc nhập dự toán trên Hệ thống TABMIS theo chỉ đạo của Bộ Tài chính
3519/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2020 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
3518/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Nam
3517/VP-KGVX Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3515/VP-KT Về việc chưa thực hiện mua sắm thiết bị thông tin liên lạc chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai
3512/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng một số công trình Cấp nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư
3511/VP-KT Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính”
3509/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP
3507/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc về vướng mắc trong thanh lý hợp đồng giải phóng mặt bằng
3505/VP-KT Tham gia ý kiến dự thảo Đề cương Đề án “Nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng cát nhân tạo, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên làm vật liệu san lấp tại các công trình xây dựng”
3504/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn về việc lập các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2000
1694/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
1693/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch thực hiện năm 2020 dự án “Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình”
1691/QĐ-UBND Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn
1690/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
1687/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Bản Lải (đợt 7)
1685/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1684/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1683/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1682/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Kênh chính bờ phải và kênh chính bờ trái, dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
387/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2020)
386/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 29 tháng 8 năm 2020)
382/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1688/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất cấp cho dự án khu du lịch sinh thái thác Đăng Mò, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1684/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1683/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh