Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1754/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nội dung phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, đợt 02 năm 2020
1750/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1096/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1093/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
1761/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Nhà khách Tỉnh ủy khi cổ phần hóa
1753/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá gói thầu gói thầu TV12-BANLAI/Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1,
3654/VP-KT Về việc xem xét đề nghị tài trợ lập Quy hoạch chung các khu nghỉ dưỡng sinh thái tại xã Hữu Liên, Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
3652/VP-KGVX Về việc tổng kết Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
3651/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo việc thực hiện Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao đến năm 2020
3648/VP-KT Về việc hoàn trả kinh phí ứng trước giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng doanh trại dBB1/e123/Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn
3646/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Hợp phần BĐKH thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh
3645/VP-KT Về việc tăng cường tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh
3643/VP-KGVX Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập trường đối với các trường THPT Tú Đoạn, Đồng Bành, Tràng Định, Văn Quan
1752/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1751/QĐ-UBND Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được Luật giao
1747/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc
153/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020
1092/UBND-KGVX V/v trao đổi nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác giáo dục 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Sở Giáo dục Quảng Tây, Trung Quốc năm 2020
1091/UBND-KGVX V/v báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử quý III năm 2020
1090/UBND-THNC V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg
474/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)
3641/VP-KT Về việc xem xét đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng
3640/VP-KT Về việc bổ sung, làm rõ một số nội dung và cập nhật, tiếp thu các ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đối với dự án Xưởng sản xuất bùi nhùi, cọ xoong tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc
3638/VP-THNC Về việc xem xét đề nghị của Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội
3631/VP-KT Về việc xem xét đề xuất lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà kiểm soát xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
3630/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia góp ý dự thảo Đề án về quản trị doanh nghiệp nhà nước
3629/VP-KT Về việc làm việc với Đoàn công tác thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch trái cây sang thị trường Trung Quốc
3628/VP-THNC Về việc xem xét đề nghị của Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh; tham mưu phê duyệt nhiệm vụ giao cho Hội thực hiện năm 2021
3627/VP-TTPVHCC Về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
3624/VP-KT Về việc lùi thời hạn đề xuất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH do đổi tên
3623/VP-KT Về việc tiếp tục xử lý các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
3622/VP-KT Về việc góp ý kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội năm 2021
3621/VP-KT Về việc xem xét đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa hệ thống các công trình thủy lợi để phòng, chống thiên tai, hạn hán năm 2020
3620/VP-KT Về việc xem xét đề nghị thỏa thuận các tuyến vận tải khách bằng xe buýt liên tỉnh của UBND tỉnh Bắc Giang
3619/VP-KT Về việc khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng (trên tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
478/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương -Ái Quốc(huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1
475/TB-UBND Thông báo về thời gian họp xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:Cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
308/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương -Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập);dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn1(hợp phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư)
307/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1749/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Phi Mỹ,xã Tri Phương, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo