Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1108/UBND-KT V/v không cho phép thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ cát, sỏi Hùng Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
1106/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
1105/UBND-KGVX V/v hỗ trợ nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3687/VP-KT Về việc tổ chức Lễ khánh thành công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
3682/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
3681/VP-KT Về việc tham mưu góp ý hồ sơ trình dự thảo Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030
3680/VP-TTPVHCC Về việc đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác KSTTHC quý III năm 2020
3678/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
3677/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
3675/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
3673/VP-KT Về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cổng tường rào nhà để xe nhà bảo vệ BVĐK tỉnh Lạng Sơn (700 giường)
3672/VP-KT Về việc thẩm tra Công văn số 1162/SXD-QHKT&PTĐT ngày 25/8/2020 của Sở Xây dựng
3670/VP-KT Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh
3667/VP-KGVX Về việc thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh
3665/VP-THNC Về việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020
1775/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1774/QĐ-UBND Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1773/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1771/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngcông trình Sửa chữa cầu Luông Km51+110 và sửa chữa mặt đường từ Km46+179 - Km53, ĐT243
1770/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1768/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn
1767/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1766/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Đề án nâng cao hiệu quả dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020
154/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1115/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1102/UBND-THNC V/v triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ
1100/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1099/UBND-KT V/v góp ý hồ sơ Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống, thiên tai cấp tỉnh
1097/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1776/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho các xã An toàn khu (ATK) huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
482/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3662/VP-KT Về việc cung cấp thông tin theo đề nghị của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
3660/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về bàn giao đất quốc phòng cho địa phương quản lý, sử dụng
3659/VP-KT Về việc triển khai công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ năm 2021-2025
3657/VP-KT Về việc chưa xem xét điều chỉnh tên dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và dự án đối ứng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
311/GM-UBND Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường,kiểm tra lại mốc giới, ranh giới thu hồi đất theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 14/9/2005 của UBND tỉnh (lần 2)
310/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
309/GM-UBND Giấy mời kiểm tra các công trình phục vụ tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3659/VP-KT Triển khai công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ năm 2021-2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1761/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Nhà khách Tỉnh ủy khi cổ phần hóa