Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
440/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ gắn với cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn
439/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
438/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn
437/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11năm 2020 (ngày 24 tháng 11năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2421/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa các phòng họp tại Văn phòng UBND tỉnh
2419/QĐ-UBND Về việc giao đất để thanh toán cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương thực hiện dự án Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
2418/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
2415/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thời điểm tinh giản biên chế đối với ông Vi Quốc Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2404/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa tài sản trụ sở nhà quản lý thị trấn Đồng Mỏ, hệ thống nước sạch tại các huyện Chi Lăng, Văn Lãng
2403/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
2417/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn
2414/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, tiền công lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2020 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, kinh phí tăng giường bệnh, tiền lương ... khối tỉnh
4777/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV T&T xin thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
4776/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Văn bản số 432/2020/CV-IDJ ngày 13/11/2020
4775/VP-THNC Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (ngày 24/11/2020)
4774/VP-KT Về việc lựa chọn danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh để triển khai trong năm 2021
4773/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
4770/VP-KT Về việc hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, quản lý, khai thác Bến xe Đồng Đăng
4769/VP-KT Về việc dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến
4768/VP-KT Về việc chuẩn bị tài liệu tham dự Diễn đàn Quỹ đầu tư, khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020
4767/VP-KT Về việc chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Hồng Phong
2410/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND xã tỉnh Lạng Sơn
2409/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt QTNB trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2405/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn mưa kéo dài từ ngày 22/4 - 24/4/2020 gây ra trên tuyến đường tỉnh ĐT.227, đường TTBG Bản Mạ - Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn
2402/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn
2401/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh LS
2400/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện công trình Thủy điện Thác Xăng (Bắc Giang 2)
2399/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Lộc Bình để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định
2398/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
2397/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản công là quyền sử dụng khu đất Đội Thuế xã Hồ Sơn (cũ), tại thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2396/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản công là quyền sử dụng khu đất Đội Thuế xã Minh Sơn (cũ), tại thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2395/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2021
2408/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng
4765/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC
4764/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị
4758/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
4757/VP-KT Về việc rà soát số lượng máy photocopy cần thiết trang bị và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Đề án trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
639/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2399/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Lộc Bình để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định
2398/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo