Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4840/VP-KT Về việc xem xét đề nghị triển khai gói thầu kiểm toán dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
4839/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về triển khai thực hiện hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án Cầu 17/10
4837/VP-KT Về việc xem xét, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây dựng
4834/VP-KT Về việc bổ sung làm rõ điều kiện sử dụng chi phí dự phòng cho phần điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
4833/VP-KT Về việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của Bộ Tài chính tại Công văn số 14314/BTC-NSNN ngày 23/11/2020
4832/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/2018/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
4831/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
4829/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
4825/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị
2443/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng – Pò Phát thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
2442/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2441/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Hữu Khánh, Trường Trung học cơ sở Hữu Khánh, huyện Lộc Bình
2440/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
2439/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
2439/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
2438/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2437/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
2433/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác huyện Lộc Bình năm 2020
2431/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
2427/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn
2424/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các cá nhân được Chủ tịch nước khen thưởng
2425/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá khởi điểm tài sản công là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2)
4823/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT về bố trí trụ sở làm việc tại trụ sở KBNN tỉnh
4818/VP-KT Về việc tham mưu văn bản góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030
4817/VP-KT Về việc xử lý đề nghị của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội về hướng dẫn hồ sơ thuê đất
4816/VP-KT Về việc tham mưu văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng chống thiên ta
4815/VP-THNC Về việc triển khai Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng
2422/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn các dự án quy hoạch)
4813/VP-KT Về việc chủ trương thực hiện kiểm toán độc lập các dự án đo đạc
4812/VP-KGVX Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân tại các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
4811/VP-KGVX Về việc tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020
4810/VP-KGVX Về việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
4808/VP-KGVX Về việc tổng kết, đánh giá Dự án, Nội dung thành phần thuộc CTMT, CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực GDNN
4807/VP-KGVX Về việc đề xuất khen thưởng tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
4806/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị tổ chức Giải chạy bộ “Mẫu Sơn Jungle Paths" năm 2021
4798/VP-THNC Về việc gửi bổ sung tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (ngày 24/11/2020)
4796/VP-THNC Về việc tham mưu thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc, Văn Lãng
4794/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự án Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2434/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2433/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác huyện Lộc Bình năm 2020