Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
423/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Đá Tân Lang về thăm dò, khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Lang, huyện Văn Lãng
422/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần liên doanh công nghệ Gạch không nung Lạng Sơn về khai thác mỏ cát, sỏi Tân Lang
421/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế về kinh phí lập điều chỉnh, thay thế Báo cáo đánh giá tác động môi trường của một số dự án thuộc lĩnh vực y tế
420/VP-KT Về việc đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành một số nội dung liên quan đến dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng
419/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới
417/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về tăng cường chỉ đạo, kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
416/VP-KT Về việc chưa xem xét sửa đổi Quy trình thu phí ban hành kèm theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh
415/VP-THNC Về việc xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
412/VP-KGVX Về việc đề xuất tham gia, tuyên truyền về Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII - Thái Nguyên 2021
411/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 12/BC-SVHTTDL
140/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
446/QĐ-UBND Về việc tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh
435/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới)
408/VP-THNC Về việc trình bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn
405/VP-KGVX Về việc tiếp nhận và phân bổ gạo cứu đói, giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2021
400/VP-KT Về việc đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
399/VP-KT Về việc phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
398/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính liên quan đến một số chương trình, dự án của tỉnh Lạng Sơn
397/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2020
394/VP-KGVX Về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh
138/UBND-KGVX V/v phê duyệt bản đồ vùng trồng Hoa Đào Xứ Lạng
136/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
135/UBND-KT V/v đồng ý thực hiện gói thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
134/UBND-KT V/v báo báo giải trình về giao Chủ đầu tư dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ
133/UBND-KGVX V/v thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
133/UBND-KGVX V/v thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
132/UBND-THNC V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
441/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2021
440/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi sử dụng nguồn kinh phí đất trồng lúa năm 2021
439/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
131/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
437/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2021
436/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường năm 2021
393/VP-KGVX Về việc mua bổ sung vật tư phòng, chống dịch COVID-19
389/VP-KT Về việc đồng ý gia hạn thời gian báo cáo thẩm định dự toán chi phí quản lý thu phí trên đường cao tốc (năm 2020) và trạm Km93+160 - Quốc lộ 1 thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
388/VP-KT Về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo số liệu phục vụ điều chỉnh dự án LRAMP
387/VP-KT Về việc khẩn trương xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05/GM-UBBC Giấy mời dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
50/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 01/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
442/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư NNP để thực hiện dự án Nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn(đợt 2)