Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
459/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tập trung trung phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo chống rét cho gia súc, gia cầm và nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán
459/QĐ-UBND Về việc sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
458/VP-THNC Về việc triển khai thực hiện chế độ Báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ
457/VP-THNC Về việc ý kiến hồ sơ thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
456/VP-KT Về việc chỉ đạo sau trao đổi hội đàm với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 29/01/2021
453/VP-THNC Về việc tham mưu triển khai công tác đảm bảo ANTT, ATXH và y tế trong cuộc bầu cử
450/VP-KT Về việc tham gia Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 tại An Giang
449/VP-KT Về việc bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non 2 xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
448/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 1145/BTC-NSNN ngày 02/02/2021 của Bộ Tài chính
447/VP-KT Về việc khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1
151/UBND-KGVX V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về “Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Người cao tuổi” năm 2021
150/UBND-THNC V/v tạo điều kiện cho cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam
149/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
458/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán chi phí thoái vốn và số tiền thu từ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn
455/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn
446/VP-KGVX Về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19
443/VP-THNC Về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg
442/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ
441/VP-KT Về việc đề xuất phương án thu hồi tài sản công do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn trả lại
440/VP-KT Về việc xem xét kiến nghị của doanh nghiệp, hộ tiểu thương kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh
439/VP-KT Về việc thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 285-TB/VPTU ngày 02/02/2021
438/VP-KT Về việc rà soát, trình UBND tỉnh kiện toàn bộ máy, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn
436/VP-KGVX Về việc bổ sung, hoàn thiện các nội dung theo góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng
435/VP-KT Về việc tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp VN tại Hội chợ VIETNAM EXPO 2021
434/VP-KT Về việc điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Đông Xuân 2020-2021
432/VP-KT Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải
431/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP
429/VP-KGVX Về việc tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
146/UBND-KGVX V/v hỗ trợ nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
145/UBND-KGVX Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19
145/UBND-KGVX V/v cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19
144/UBND-KT V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước
453/QĐ-UBND Về việc phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2021
452/QĐ-UBND Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thanh toán khối lượng thực hiện Đề án phát triển GTNT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 đợt 01 năm 2021
428/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác bố trí dân di cư tự do theo Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ
427/VP-KGVX Về việc xây dựng chế độ, định mức chi tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần IX năm 2021-2022
426/VP-THNC Về việc cung cấp thông tin, dữ liệu và kết nối camera phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
426/VP-THNC Về việc cung cấp thông tin, dữ liệu và kết nối camera phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
424/VP-KT Về việc đồng ý thực hiện thẩm định, xét công nhận xã Hải Yến, huyện Cao Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
46/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021