Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
493/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn
519/VP-KT Về việc thực hiện dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải
518/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình áp dụng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ
517/VP-KGVX Về việc tạo điều kiện cho người lao động tỉnh Cao Bằng ở lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
516/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán
515/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn về đổi tên trong Quyết định cho thuê đất
514/VP-KT Về việc tăng cường công tác quản lý lái xe vận chuyển hàng hóa qua biên giới tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
512/VP-KT Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA
511/VP-KGVX Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
510/VP-KGVX Về việc phối hợp để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
491/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường dẫn cầu Văn An – Nhạc Kỳ
490/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền
488/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài: “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”
166/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
165/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
164/UBND-KGVX V/v cho phép sử dụng tên địa danh "Xứ Lạng" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hoa Đào Xứ Lạng"
509/VP-KT Về việc tăng cường xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài
508/VP-KT Về việc quản lý, vận hành đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hoá qua biên giới tại cửa khẩu Tân Thanh
507/VP-KT Về việc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật
486/QĐ-UBND Ban hành danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
162/UBND-KT V/v đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
487/QĐ-UBND Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2023
506/VP-KT Về việc đề xuất công bố kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật và các bãi rác đã dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh
505/VP-KT Về việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021
503/VP-KT Về việc báo cáo nhanh tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trước diễn biến mới của dịch Covid-19
502/VP-TTPVHCC Về việc góp ý dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
501/VP-KT Về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
500/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo và tham gia ý kiến Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
498/VP-KT Về việc giải quyết kiến nghị của Nhân dân liên quan đến thi công nhánh số 2 thuộc dự án Đường Bản Giểng (Nối từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa), huyện Lộc Bình
497/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn về đấu nối từ Quốc lộ 4B vào khu vực ga đi cáp treo dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
496/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về giao chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông
495/VP-KT Về việc khẩn trương giải quyết các kiến nghị của Nhân dân liên quan đến dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
494/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo đánh giá tổng thể nhu cầu sử dụng đất và đề xuất nội dung định hướng chính sách, pháp luật liên quan đến đối tượng ưu đãi là gia đình người có công với cách mạng
493/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang về điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án
491/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn về cấp đất xây dựng trụ sở phòng giao dịch các huyện
490/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
489/VP-KT Về việc nghiên cứu, đề xuất ý kiến tham vấn đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)
488/VP-KGVX Về việc đồng ý gia hạn hoàn thành dự thảo Kế hoạch xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
487/VP-KGVX Về việc xem xét, đề xuất khách sạn Hoa Biển làm cơ sở cách ly
486/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ