Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
62/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
61/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại huyện Văn Quan
59/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại huyện Chi Lăng
58/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2021(ngày 26 tháng 02 năm 2021)
57/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn
56/GM-UBND Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
616/VP-KT Về việc thực hiện nút cống dẫn dòng, tích nước Hồ chứa Bản Lải
615/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý Đề án kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia giai đoạn2021-2030, tầm nhìn đến 2040
614/VP-KT Về việc đề xuất các nội dung làm việc với Viện nghiên cứu ứng dụng xử lý môi trường về triển khai một số dự án tại tỉnh Lạng Sơn
613/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn về cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030
612/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về khai thác đất đắp để thực hiện dự án đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành
611/VP-KT Về việc đồng ý bổ sung mã công tác xử lý nước rỉ rác tại bãi rác vào nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Xây dựng
609/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về bàn giao quản lý, sử dụng và vận hành khai thác công trình Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
608/VP-KT Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ hội Xuân 2021
606/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo sơ kết Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
522/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH tại thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
521/QĐ-UBND Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho huyện Đình Lập kinh phí hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quý III và IV năm 2020
520/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Sản xuất thương mại đầu tư Lam Anh chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
518/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
605/VP-KT Về việc xem xét, hướng dẫn Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư
604/VP-KT Về việc thực hiện quyết toán các chi phí đã phát sinh liên quan đến Festival hoa Đào-xuân Xứ Lạng năm 2021
603/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020
602/VP-KT Về việc bổ sung, làm rõ nội dung trình phê duyệt Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
600/VP-THNC Về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
516/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư dự án Công viên nghĩa trang tại thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc
597/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
596/VP-KGVX Về việc xây dựng ngân hàng dữ liệu tập hợp danh sách tên và thông tin liên quan của các nhà lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu, danh nhân văn hóa người Lạng Sơn để đặt tên, đổi tên đường phố trên địa bàn tỉnh
515/QĐ-UBND Về việc công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
595/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa (thay thế Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015)
594/VP-KT Về việc thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
593/VP-KGVX Về việc tổng kết, đánh giá Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
592/VP-KT Về việc dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020
588/VP-KGVX Về việc tham mưu hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021
587/VP-KT Về việc đề xuất xây dựng Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn
586/VP-KT Về việc đồng ý không xem xét đề xuất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Corundum Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Corundum Boming Zhongxin
585/VP-KT Về việc hoàn thiện các nội dung trình giao tài sản công cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế năm 2020
584/VP-KT Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
583/VP-KT Về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh
582/VP-KGVX Về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người từ Cẩm Giàng, Hải Dương
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
520/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Sản xuất thương mại đầu tư Lam Anh chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê