Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
661/VP-KT Về việc phối hợp, tạo điều kiện thực hiện Đề án điều tra, đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc
658/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2021
657/VP-KT Về việc xem xét, giải quyết đơn đề nghị hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Công ty TNHH MTV nông lâm Đức Nga
656/VP-KT Về việc thực hiện các quy định của Luật đầu tư năm 2020
655/VP-KT Về việc liên quan đến Dự án Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Cường Quốc
654/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến hằng quý về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
652/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 1700/BTC-NSNN ngày 22/02/2021 của Bộ Tài chính
650/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020
649/VP-KT Về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
639/VP-KGVX Về việc dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện các nghị định quy định XPVPHC trong lĩnh vực du lich
647/VP-THNC Về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
646/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất dự án “Xây dựng phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu ngành và Hệ thống trung tâm điều hành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn”
645/VP-THNC Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
644/VP-KGVX Về việc triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
641/VP-THNC Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh tháng 02/2021 (ngày 26/02/2021)
638/VP-KGVX Về việc tham mưu triển khai Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ
637/VP-KGVX Về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
636/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất hợp tác triển khai chuyển đổi số trong đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2025
635/VP-KGVX Về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021
634/VP-KGVX Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ
633/VP-KGVX Về việc tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII tại tỉnh Thái Nguyên năm 2021
632/VP-KT Về việc báo cáo vướng mắc trong thực hiện các thủ tục về đất đai tại dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, Kho ngoại quan, Khu chế biến gia công hàng hóa xuất nhập khẩu Đạt Phát
631/VP-THNC Về việc thực hiện hợp đồng 68 trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
630/VP-THNC Về việc dự thảo kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021
629/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất triển khai thí điểm Đô thị thông minh tại huyện Hữu Lũng
627/VP-KGVX Về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học
626/VP-KT Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương và định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành công thương
624/VP-KT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2021
623/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Đông Bắc về thu hồi đất Trạm khí tượng Mẫu Sơn
622/VP-KT Về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
621/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) năm 2019 sang năm 2021
95/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
93/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
536/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn
532/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
81/TB-UBND Thông báo bổ sung thành phần mời dự kiểm tra tại Giấy mời số 59/GM-UBND, số 61/GM-UBND ngày19/02/2021của Uỷ ban nhân dân tỉnh
64/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021
63/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra tình hình thực hiện dự án và và khảo sát thực tế các vị trí đổ đất, đá thải dự án Mở rộng khu Tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
07/TB-TTDVĐGTS Thông báo bấn đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
06/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Trạm Bảo vệ thực vật (cũ) huyện Tràng Định tại số 50 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.