Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
12/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét đề xuất đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
11/KH-UBND Tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021
87/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan
34/UBND-KGVX V/v hỗ trợ cán bộ Việt Nam và thân nhân nhập cảnh, cách lý tại tỉnh Lạng Sơn
34/UBND-KGVX V/v hỗ trợ cán bộ Việt Nam và thân nhân nhập cảnh, cách lý tại tỉnh Lạng Sơn
32/UBND-KT V/v xin ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
31/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
30/UBND-KGVX V/v cho người nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
29/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam
28/UBND-KGVX V/v thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
27/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu tính khả thi của Dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở tại 04 tỉnh miền Bắc Việt Nam
26/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
122/VP-KT Về việc xem xét đề nghị tài trợ lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
117/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn về một số nội dung chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I
114/VP-KGVX Về việc thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
112/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
110/VP-KT Về việc góp ý hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
107/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 134/BTC-NSNN ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính
10/KH-UBND Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021
07/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên,Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035
24/UBND-KT V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 và kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020
105/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Hợp tác xã Đồng Tâm về vị trí dự án nhà máy điện rác Lạng Sơn
104/VP-KT Về việc đề xuất nhiệm vụ và chọn cử cán bộ đầu mối tham gia xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
103/VP-KGVX Về việc tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường
102/VP-KGVX Về việc xây dựng clip phóng sự về các sự kiện, dấu ấn nổi bật của tỉnh trong năm 2020
95/VP-KT Về việc nghiên cứu đề nghị phối hợp tuyên truyền đối ngoại môi trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2021
94/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo cung cấp thông tin về các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh
92/VP-KT Về việc tiêu huỷ hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất của Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sao Sáng
88/VP-KGVX Về việc chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
22/UBND-KGVX V/v đề nghị hỗ trợ lương thực cứu đói giáp hạt đầu năm 2021
21/UBND-KGVX V/v cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và thân nhân nhập cảnh và cách ly tại Lạng Sơn
21/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 01 năm 2021)
18/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
17/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn
16/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2020
15/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ; nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2020
14/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra
11/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra
10/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức họp báo quí I năm 2021
08/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp tổng kết năm 2020 vàp hương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh