Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
143/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chống xuất nhập cảnh trái phép giới năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
13/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025
155/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống thủy lợi hồ Bó Diêm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
49/UBND-THNC V/v tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 tại UBND huyện Bình Gia
48/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
47/UBND-KT V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008
46/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành khoa học và công nghệ
45/UBND-KT V/v đồng ý kéo dài thời gian thực hiện dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1)
44/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021-2025”
42/UBND-KT V/v tham gia ý kiến vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
41/UBND-KGVX V/v báo cáo thống kê số liệu hoạt động Dự án BMGF-VN giai đoạn 2017-2020
40/UBND-KGVX V/v cán bộ Việt Nam tại Trung Quốc và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam
39/UBND-KGVX V/v đề nghị giải quyết nhập cảnh và cấp Visa đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
38/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
21/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 12/2020; kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý IV/2020 và cả năm 2020
18/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19
144/VP-KT Về việc đề xuất bố trí vốn thực hiện các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, biên giới và ổn định dân di cư tự do
143/VP-KT Về việc xem xét đề nghị khảo sát đo gió tại 4 huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và Chi Lăng để lập dự án điện của Công ty cổ phần Công nghệ cao Thuỷ khí Việt Nam
12/KH-UBND Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 -2025”trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
37/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Thông tư về Bộ chỉ tiêu thống kê tình hình trẻ em và xâm hại trẻ em
36/UBND-KGVX V/v đăng ký thi đua năm 2021
17/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
14/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
138/VP-THNC Về việc chưa xem xét chủ trương thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Văn Lãng
137/VP-KT Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh
136/VP-KT Về việc kết quả rà soát và triển khai tiếp các nội dung liên quan đến dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 - Km18
135/VP-KT Về việc tiếp tục ngăn chặn các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính
133/VP-KT Về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới
133/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
132/VP-KT Về việc rà soát việc sử dụng vốn vay nước ngoài để trả thuế, phí
131/VP-KT Về việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng làm đường GTNT trên địa bàn huyện Chi Lăng và các địa bàn khác
130/VP-KT Về việc thống nhất nội dung và dự thảo văn bản của UBND tham gia ý kiến đối với phương án sắp xếp, xử lý 02 cơ sở nhà, đất là Nhà Hạt 6 giao thông huyện Tràng Định và Nhà hạt 7 giao thông huyện Văn Quan
13/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét rà soát các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành thuộc dự án Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
129/VP-KGVX Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
128/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung đề nghị liên quan đến hồ sơ mời thầu Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021
127/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
126/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
21/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
19/GM-UBND Giấy mời dự đối thoại với công dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
18/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021(ngày 19 tháng 01 năm 2021)