Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1650/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Kiến trúc và Phát triển du lịch thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái danh thắng Thác Bản Khiếng, huyện Lộc Bình
1649/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh
1648/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
1647/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
1646/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
143/KH-UBND Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh
142/KH-UBND Tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 -2020 trên địa bàn tỉnh
1038/UBND-KT V/v hiện trạng quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
452/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện,
3455/VP-THNC Về việc chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
3453/VP-KGVX Về việc thẩm định đề cương và dự toán chi tiết dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng”
3452/VP-KT Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3448/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá, cam kết tiến độ giải ngân vốn ODA năm 2020
3447/VP-KT Về việc đồng ý cho bàn giao công trình ổn định dân cư chống di cư tự do cho 03 thôn Bản Lăm, Thiên Cần và Hợp Đường xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng
3443/VP-KT Về việc nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị
3442/VP-KT Về việc rà soát, báo cáo đề xuất phát triển hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ giai đoạn 2021-2030
3439/VP-THNC Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với lưu học sinh trở về nước
3438/VP-KT Về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3437/VP-KT Về việc tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3436/VP-KT Về việc xử lý kiến nghị của UBND các huyện, thành phố sau đợt kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2020
3435/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025
3434/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống bệnh chết héo cây Keo
3433/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai một số quy định trong hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai
1645/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng các bệnh ở động vật năm 2020
1644/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” do Tổ chức Terre Des Hommes - Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ
1640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng
1639/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Sở Giao thông vận tải, kinh phí đối ứng thực hiện hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình xử lý điểm đen tai nan giao thông trên quốc lộ.
1636/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1635/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1634/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1632/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình sửa chữa cấp bách hồ Khuổi Hin, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1630/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1629/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0 - Km1+500, Km10+100 - Km11+200, Km25 - Km27+600, ĐH.28 (Cao Lộc - Ba Sơn)
1627/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
1626/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1650/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Kiến trúc và Phát triển du lịch thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái danh thắng Thác Bản Khiếng, huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
100/TB-HĐ Đăng tải kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú" trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
363/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
286/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 -2025 và năm 2021
285/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)