Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
894/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
889/UBND-KT V/v đồng ý điều chỉnh, bổ sung khối lượng và ủy quyền phê duyệt hồ sơ điều chỉnh, khối lượng phát sinh một số công trình sửa chữa định kỳ đường bộ năm 2020
888/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
395/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
394/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Lạng Sơn
393/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng vào điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
3035/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện trách nhiệm được quy định trong Luật Trẻ em trên địa bàn tỉnh
3031/VP-KT Về việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Du lịch Nối Vòng Tay
3030/VP-KT Về việc tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2020
3028/VP-KGVX Về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3027/VP-THNC Về việc triển khai thực hiện Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm các Sở, Ban, ngành năm 2020
3025/VP-KT Về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự toán NSNN
3024/VP-KT Về việc xây dựng modul “Phiếu chuyển thông tin sang cơ quan Thuế”
3023/VP-KT Về việc thẩm tra các Tờ trình của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
3022/VP-KT Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng đoạn đường số 1 (đường 37m) vào dự án Khu đô thị Phú Lộc III, thành phố Lạng Sơn
3021/VP-KT Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
3020/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang
887/UBND-KT v/v chấp thuận khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 03 dự án điện gió trên địa bàn các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Quan
886/UBND-KGVX V/v tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020
885/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu
882/UBND-KT V/v chấp thuận phương án quy mô xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.242, đoạn tiếp giáp dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng
868/UBND-KGVX V/v đề nghị giải quyết nhập cảnh và cấp thị thực đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
860/UBND-THNC V/v triển khai các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
3019/VP-THNC Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 (ngày 29/7/2020)
3016/VP-KT Về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021
3014/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Công ty trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3013/VP-KGVX Về việc tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân
3012/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3010/VP-KT Về việc hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Vương thực hiện trình tự, thủ tục về đầu tư
3008/VP-KT Về việc tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm công tác quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và xúc tiến đầu tư tại các tỉnh, thành phía Nam
3007/VP-KT Về việc thí điểm ứng dụng Đề tài sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương và thử nghiệm sử dụng phụ gia kháng trương nở để gia cố nền đất trong xây dựng đường giao thông nông thôn
3006/VP-KT Về việc thẩm định kinh phí kinh phí lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1421/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn” thuộc Đề án bảo tồn phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
251/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020
391/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp thông báo kết quả kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn
250/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
249/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
248/GM-UBND Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính
247/GM-UBND Giấy mời Dự họp thông báo kết quả kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1420/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cắm mốc phân định ranh giới rừng phòng hộ tỉnh Lạng Sơn