Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
557/VP-KT Về việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020
555/VP-KGVX Về việc tạo điều kiện cho người lao động tỉnh Hà Giang ở lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
554/VP-KGVX Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa
553/VP-KGVX Về việc hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
552/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy hoạt phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
546/VP-KGVX Về việc công tác vận động hiến máu tình nguyện
545/VP-THNC Về việc tham mưu chỉ đạo tổ chức, cá nhân hợp tác trong cung cấp thông tin Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
544/VP-KGVX Về việc tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến
543/VP-KGVX Về việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã
542/VP-KGVX Về việc chăm lo Tết cho công nhân lao động ở lại địa phương đón Tết Nguyên đán 2021
503/QĐ-UBND Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là động vật rừng không xác định được chủ sở hữu là 01 cá thể Cu li lớn (Nycticebus bengalensis)
502/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2021
183/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
182/UBND-KGVX V/v hỗ trợ nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
181/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
180/UBND-KGVX V/v liên kết đào tạo trình độ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học
177/UBND-KT V/v tăng cường kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn
176/UBND-KT V/v tổ chức, thực hiện Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
536/VP-TTPVHCC Về việc tạo tài khoản và cập nhật cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
534/VP-THNC Về việc tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
533/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
532/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên và chế độ chi tiêu tài chính, tiền thưởng đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
529/VP-KT Về việc giao UBND cấp huyện chủ động đầu tư trang thiết bị văn phòng cho UBND cấp xã
528/VP-KT Về việc báo cáo bổ sung của BCH BĐBP tỉnh về đề nghị điều chuyển trụ sở cũ KBNN Lạng Sơn
527/VP-KT Về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương năm 2020
524/VP-THNC Về việc đề nghị số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV
523/VP-KGVX Về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
522/VP-KGVX Về việc đào tạo nhân viên y tế thôn bản
521/VP-THNC Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu
497/QĐ-UBND Về việc thu hồi căn hộ cho thuê tại Nhà ở xã hội, Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn
496/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án mua sắm tập trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
495/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020
492/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Lợi Bác để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
175/UBND-KT V/v triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
173/UBND-KGVX V/v cho người nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
172/UBND-KGVX V/v thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
170/UBND-KT V/v đảm bảo xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
169/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
168/UBND-THNC V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
496/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án mua sắm tập trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021