Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
100/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018)
98/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
2185/VP-KTTH Về việc kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí về hoạt động buôn lậu đông dược tại Lạng Sơn
2184/VP-KTTH Về việc thẩm định Đề án tự chủ về tài chính theo lộ trình giai đoạn 2018 – 2020 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.
2176/VP-KTN Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học
2175/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics
2173/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
2172/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
2171/VP-KTN Về việc xem xét Báo cáo số 178/BQLKKTCK-QHXD của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng Lạng Sơn
533/UBND-BTCD Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
2169/VP-NC Về việc thẩm định dự toán kinh phí tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ tại Quảng Tây năm 2018
2159/VP-KTN Về việc xin thuê lại đất của Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn
2158/VP-KTTH Về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH ô tô Chiến Thắng liên quan đến sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
2157/VP-KTTH Về việc tham mưu triển khai thực hiện việc nâng cao hiệu quả thông quan của đường chuyên dụng vận tải hàng hoá tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan
2156/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về xin chủ trương đấu giá QSD đất khu đất Bến xe Hữu Lũng cũ, khu đất nhà Thuế xã Minh Sơn và Hồ Sơn.
2155/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
2154/VP-KGVX Về việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
2153/VP-KGVX Về việc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2152/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.
2151/VP-TH Về việc lập quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Lạng Sơn
2150/VP-NC Về việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019
2149/VP-KGVX Về việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính quy định `UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh` là cơ quan có thẩm quyền quyết định cuối cùng
2148/VP-NC Về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
2147/VP-NC Về việc triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
2146/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018
2145/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2139/VP-KGVX Về việc xem xét các kiến nghị của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh
2138/VP-KTN Về việc đầu tư xây dựng mới các công trình Trạm y tế xã
2137/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ xi măng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2136/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tại Công văn số 278/CV-BOT BGLS
2135/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo công tác PCPNN 6 tháng đầu năm 2018
2134/VP-KTN Về việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh
2132/VP-KTN Về việc kiểm tra mức độ ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn khai thác đá tới sản xuất nông nghiệp
2130/VP-KTN Về việc xử lý đề nghị của UBND huyện Văn Quan về thu hồi đất và điều chuyển tài sản nhà nước
2129/VP-KTN Về việc thu hồi đất để mở rộng trụ sở TAND cấp huyện
2128/VP-KTN Về việc khai thác đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Hammi Hàn Quốc
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
273/TB-UBND Thông báo về việc hoãn họp xem xét kết quả rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
198/GM-UBND Về việc dự kiểm tra công tác chống buôn lậu và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị
197/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán.
196/GM-UBND Giấy mời họp xem xét kết quả rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh