Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1079/UBND-KT V/v đề xuất đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
3584/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019
3583/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
3580/VP-KT Về việc tham mưu báo cáo nội dung liên quan đến đề xuất dự án trang thiết bị y tế sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc
3579/VP-KGVX Về việc thực hiện trưng bày bài hát “Bắc Sơn” và chân dung nhạc sĩ Văn Cao tại khu trưng bày ngoài trời Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn
3577/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý mã số vùng trồng
3576/VP-KGVX Về việc tiếp nhận xe lăn cho người khuyết tật
3575/VP-KGVX Về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
3573/VP-KT Về việc đề xuất bố trí kinh phí thanh toán cho công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
3572/VP-KT Về việc bổ sung, làm rõ một số nội dung và tiếp thu ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đối với dự án đầu tư Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình Lập
3571/VP-KT Về việc tham mưu bố trí vốn hỗ trợ hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
3570/VP-KT Về việc cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán
3569/VP-KT Về việc chưa xem xét đề xuất lập dự án đầu tư Trung tâm xúc tiến thương mại Quốc tế và chuyển giao công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn
3568/VP-KT Về việc tạm thời chưa xem xét đề xuất thực hiện các dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
3567/VP-KT Về việc rà soát, tổng hợp vướng mắc và kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ
3566/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu Chi Ma, tỷ lệ 1/500
3565/VP-KT Về việc xem xét đề nghị bổ sung kinh phí thanh toán công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy
3563/VP-KT Về việc tài liệu thiết kế kiến trúc bệnh viện dã chiến
1721/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1720/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020 tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
1719/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
1716/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1715/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng thay thế huyện Tràng Định năm 2020
1714/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1713/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1711/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
1710/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai dự án thủy điện Khánh Khê
1709/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc...tuyến đường DH 45
1708/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1707/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hạng mục: Phòng chống mối)
1706/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan (Hạng mục: Phòng chống mối)
1705/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020
150/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
1077/UBND-KT V/v xác nhận hủy bỏ, đăng ký mới mẫu chữ ký giải ngân dự án BIIG1-Lạng Sơn
1076/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Minh Hợp đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập Đăng Mò phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt và phát triển du lịch sinh thái
1075/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025
1074/UBND-KT V/v chấp thuận ủy thác quản lý dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
1073/UBND-KT V/v cung cấp thông số chi tiết cảng cạn Lạng Sơn để làm cơ sở cập nhật quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1072/UBND-THNC V/v không đề xuất nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2020.
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
401/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 03 tháng 9 năm 2020)