Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3266/VP-KT Về việc xem xét đề nghị được tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Công ty Bảo Việt Lạng Sơn
3265/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố tại Báo cáo 647/BC-UBND ngày 31/7/2020
1546/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý,thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1545/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1544/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
1543/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2025
1542/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1540/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
974/UBND-KT V/v tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19
973/UBND-KT V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2005/NĐ-CP
971/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025
3264/VP-KGVX Về việc kinh phí tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng người cao tuổi năm 2020
3263/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về mua sắm thiết bị thông tin liên lạc chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai
3262/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống bệnh Dại ở động vật
3258/VP-KGVX Về việc tổ chức phát động Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I-năm 2021
3257/VP-THNC Về việc rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và dự báo quý III, quý IV, cả năm 2020
3256/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MDA E&C
3255/VP-KT Về việc thực hiện hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định đối với Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3254/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch tuyến đường kết nối khu Tái định cư số 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh
3253/VP-KT Về việc đồng ý phương án bồi thường công trình trụ sở UBND xã Sơn Hà do bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng
3252/VP-KT Về việc chưa xem xét việc triển khai thực hiện dự án Điều tra, lập danh mục loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh
3251/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của các dự án thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản
1537/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
1536/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
1535/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua bổ sung hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 tháng 8 năm 2020
1534/QĐ-UBND Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
1533/QĐ-UBND Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020... huyện Chi Lăng
1532/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán kinh phí trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Văn Lãng
136/KH-UBND Tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
970/UBND-KT V/v rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính
968/UBND-KGVX V/v thực hiện Thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
967/UBND-KT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh.
966/UBND-KT V/v thực hiện kết luận kiểm toán Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra năm 2019
420/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 03 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19
3249/VP-THNC Về việc thẩm tra Tờ trình số 3449/TTr-CAT-PC09 ngày 30/7/2020 của Công an tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
325/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tính đến 17 giờ, ngày 11 tháng 8 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
267/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
265/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác chống buôn lậu, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng
421/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1533/QĐ-UBND Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng