Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1398/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư tại dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (đợt 7)
1397/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho huyện Đình Lập kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
1396/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Pò Háng thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải, huyện Đình Lập
1395/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp, cải tạo mặt bằng đối với bà Dương Thị Thanh tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
1394/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Liên doanh công nghệ gạch không nung Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường
867/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
865/UBND-THNC V/v triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI
862/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
381/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V,năm 2020
2961/VP-THNC Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP của Chính phủ
2960/VP-KGVX Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019
2957/VP-KT Về việc làm việc với Đoàn kiểm tra của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương khảo sát dự án xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Văn Quan
2952/VP-KGVX Về việc kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại tỉnh Lạng Sơn
2947/VP-KGVX Về việc tham gia chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc
2945/VP-KT Về việc rà soát, tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dại động vật trên địa bàn
1393/QĐ-UBND Về việc giao phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn
1392/QĐ-UBND Về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Độ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
1390/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án: “Mua sắm phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
126/KH-UBND Tổ chức thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020
863/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2942/VP-KT Về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai
2940/VP-TTPVHCC Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
2939/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả triển khai Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19
2938/VP-THNC Về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp
2937/VP-KGVX Về việc xem xét cho chuyên gia nước ngoài đang trong thời gian cách ly về dự án LG Innotek
2936/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ
2935/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về thống nhất tên dự án trong các văn bản liên quan
2933/VP-KT Về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư, thời gian thực hiện và dự toán xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
2932/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
2931/VP-KT Về việc báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020
2929/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh về thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
2928/VP-KT Về việc đồng ý lắp đặt phòng làm việc cho các lực lượng làm việc tại tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị
2927/VP-KT Về việc tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
2919/VP-KGVX Về việc xem xét phương tiện vận chuyển công dân cách ly phòng, chống dịch COVID-19
1389/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1388/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoàng Tân, giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1398/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện đất giao tái định cư tại dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (đợt 7)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
241/GM-UBND Giấy mời Dự họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
240/GM-UBND Giấy mời Họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng7năm 2020
239/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia