Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1344/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị nghề thuộc dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
1343/QĐ-UBND Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1342/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1341/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
120/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự
798/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu
796/UBND-KT V/v tăng cường kiểm soát, xử lý việc buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y qua địa bàn
795/UBND-KGVX V/v phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn làm phim “Hướng dương ngược nắng”
794/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
793/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
792/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
2794/VP-KT Về việc đề xuất lập dự án đầu tư Khu đô thị Tân Thanh, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
2793/VP-KT Về việc cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2792/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
2790/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu tái định cư và dân cư đối với 02 khu đất công tại thị trấn Na Sầm
2789/VP-KT Về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ để phòng, chống dịch bệnh động vật
2788/VP-KT Về việc phổ biến, tuyên truyền Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
2787/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội và Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ
2786/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung đề xuất của Hội Người mù Việt Nam
2783/VP-KT Về việc rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng
2781/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
2780/VP-THNC Về việc chuẩn bị tài liệu, tham dự cuộc họp về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ngày 05/12/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
1340/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Văn Lãng đã được phê duyệt danh sách tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
789/UBND-KT V/v lắp đặt cần vươn gắn biển báo hiệu đường bộ và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị
364/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2778/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội
2777/VP-KT Về việc rà soát, tổng hợp kinh phí còn nợ khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1
2776/VP-THNC Về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
2775/VP-KGVX Về việc hoàn thiện đề cương và dự toán chi tiết dự án “Nâng cấp mở rộng CSDL công chứng các loại hợp đồng giao dịch và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh”
2774/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất Giải pháp cảnh báo thông minh bằng công nghệ AI vào trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh
2773/VP-KGVX Về việc thực hiện nhiệm vụ tại Hội thảo khoa học cấp Bộ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri
2772/VP-KGVX Về việc thực hiện công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tuyển sinh các cấp học năm học 2020 - 2021
2771/VP-KT Về việc tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại tại các khu vực cửa khẩu
1338/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn Quan, Đình Lập
1337/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài
788/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
787/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
784/UBND-KT V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
781/UBND-KGVX V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1344/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị nghề thuộc dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn