Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2852/VP-KT Về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn
2851/VP-KT Về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn tỉnh
2850/VP-KT Về việc tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
2844/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án tổ chức định kỳ Ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số
2843/VP-KGVX Về việc dự thảo văn bản theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5733/VPCP-KGVX
2842/VP-KGVX Về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị nhận tài trợ của Vietin Bank
2841/VP-KT Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 nguồn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông quản lý
121/KH-UBND Thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước
819/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
818/UBND-KGVX V/v xin ý kiến về đề nghị của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam về việc gắn biển đồng kỷ niệm tại Ga Đồng Đăng, Lạng Sơn
817/UBND-KT V/v sửa chữa cầu Luông Km51+110 và sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ Km47 - Km53, đường tỉnh ĐT.243
816/UBND-KT V/v sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đối với xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
815/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
2838/VP-KGVX Về việc tổng kết Quyết định số 281/QĐ-TTg tại Hội nghị tổng kết Quyết định số 89/QĐ-TTg cấp tỉnh
2835/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình dư luận xã hội liên quan đến giáo dục và đào tạo
2833/VP-THNC Về việc công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020
2831/VP-KT Về việc thực hiện miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
2830/VP-THNC Về việc xin ý kiến góp ý, thống nhất hệ thống chỉ tiêu số liệu tại biểu mẫu báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lạng Sơn
2827/VP-KGVX Về việc thực hiện chuyên đề “Chính sách đền ơn đáp nghĩa”
2826/VP-KGVX Về việc giải quyết đề nghị của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam
1359/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán và danh mục mua sắm vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng năm 2020
1357/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn)
1356/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1355/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn - Giai đoạn I
1354/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn
812/UBND-KGVX /v đề nghị giải quyết nhập cảnh và cấp thị thực đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
811/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
810/UBND-KT V/v tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản
809/UBND-KT V/v lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 và giai đoạn 2021- 2023
807/UBND-KT V/v đối ứng kinh phí giải phóng mặt bằng công trình xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn Km0-Km2 Quốc lộ 3B, tỉnh Lạng Sơn
806/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
805/UBND-KT V/v triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương tiện Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
802/UBND-KGVX V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
801/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
800/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
367/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020)
2825/VP-KGVX Về việc dự thảo Báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
231/GM-UBND Giấy mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển đô thị và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới
230/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét đề xuất phương án bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng
368/TB-UBND Thông báo thay đổi địa điểm dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội