Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
14/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
138/VP-THNC Về việc chưa xem xét chủ trương thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Văn Lãng
137/VP-KT Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh
136/VP-KT Về việc kết quả rà soát và triển khai tiếp các nội dung liên quan đến dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 - Km18
135/VP-KT Về việc tiếp tục ngăn chặn các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính
133/VP-KT Về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới
133/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
132/VP-KT Về việc rà soát việc sử dụng vốn vay nước ngoài để trả thuế, phí
131/VP-KT Về việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng làm đường GTNT trên địa bàn huyện Chi Lăng và các địa bàn khác
130/VP-KT Về việc thống nhất nội dung và dự thảo văn bản của UBND tham gia ý kiến đối với phương án sắp xếp, xử lý 02 cơ sở nhà, đất là Nhà Hạt 6 giao thông huyện Tràng Định và Nhà hạt 7 giao thông huyện Văn Quan
13/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét rà soát các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành thuộc dự án Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
129/VP-KGVX Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
128/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung đề nghị liên quan đến hồ sơ mời thầu Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021
127/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
126/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021
12/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét đề xuất đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
11/KH-UBND Tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021
87/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan
122/VP-KT Về việc xem xét đề nghị tài trợ lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
117/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn về một số nội dung chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I
114/VP-KGVX Về việc thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
112/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
110/VP-KT Về việc góp ý hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
107/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 134/BTC-NSNN ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính
10/KH-UBND Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021
07/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên,Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035
105/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Hợp tác xã Đồng Tâm về vị trí dự án nhà máy điện rác Lạng Sơn
104/VP-KT Về việc đề xuất nhiệm vụ và chọn cử cán bộ đầu mối tham gia xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
103/VP-KGVX Về việc tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường
102/VP-KGVX Về việc xây dựng clip phóng sự về các sự kiện, dấu ấn nổi bật của tỉnh trong năm 2020
95/VP-KT Về việc nghiên cứu đề nghị phối hợp tuyên truyền đối ngoại môi trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2021
94/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo cung cấp thông tin về các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh
92/VP-KT Về việc tiêu huỷ hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất của Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sao Sáng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
17/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn
16/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2020
15/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ; nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2020
14/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra
11/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra
10/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức họp báo quí I năm 2021
08/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp tổng kết năm 2020 vàp hương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh