Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1656/UBND-THNC V/v thực hiện chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các thôn, xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp
56/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
362/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg và đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn tiếp theo
360/VP-THNC Về việc tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương.
359/VP-THNC Về việc dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tỉnh ủy
358/VP-KT Về việc đề xuất nội dung hướng dẫn thực hiện nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi
357/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Trung tâm Quy hoạch Xây dựng về bàn giao tài sản công
356/VP-KT Về việc xem xét phương án quản lý, sử dụng Nhà dịch vụ công cộng (nhà tròn) thuộc Công viên Chi Lăng thành phố Lạng Sơn
355/VP-KT Về việc đẩy nhanh việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng Phúc Khang
354/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
351/VP-KT Về việc tham mưu góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
350/VP-KGVX Về việc báo cáo nguồn lực định kỳ theo quy định tại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 12/3/2020
349/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020
347/VP-KGVX Về việc rà soát, chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023
345/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
339/VP-KT Về việc tham mưu góp ý dự thảo Thông tư quy định chung về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình
29/KH-UBND Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
55/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
410/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo,nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn”
409/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo,mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Bình”
408/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”
407/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng”
406/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lộc”
404/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo,nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bình Gia”
403/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Thảm bê tông nhựa đoạn đường từ Km13+650/Quốc lộ 1 (ngã 3) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
402/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
398/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000
397/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống mương hồ Nà Tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
343/VP-KT Về việc rà soát các nội dung và xây dựng lại dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại, Danh mục đề án khuyến công địa phương và Danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường năm 2021
340/VP-KT Về việc thẩm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với đối tượng Phùng Xuân Xuất
338/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội
336/VP-KT Về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Đồng Bành
335/VP-KT Về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
329/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về truy xuất nguồn gốc cây đào
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
58/TB-UBND Thông báo về việc tạm hoãn cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực biên giới huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng
49/GM-UBND Giấy mời dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
48/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
54/TB-UBND Về việc tạm hoãn cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Cốc Nam
47/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại vực biên giới huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng