Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
147/GM-UBND Giấy mời dự họp trực tuyến toàn quốc Tổng kết Đề án“Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020”
203/TB-UBND Thông báo về việc hoãn thời gian họp chuyên đề xem xét dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
146/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 -2020
200/TB-UBND Thông báo về việc không tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
198/TB-UBND Thông báo điều chỉnh nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021 (kỳ1) (ngày 19 tháng4 năm 2021)
144/GM-UBND Giấy mời họp với Đoàn công tác của ADB và Ủy ban Dân tộc về rà soát đề xuất dự án “Phát triển Cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số”
143/GM-UBND Giấy mời họp xem xét, thống nhất phương án triển khai Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị -Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn
142/GM-UBBC Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
141/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án quản lý, vận hành Đội lái xe chuyên trách của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên tại cửa khẩu Tân Thanh theo Báo cáo số 84/BC-BQLKKTCK ngày 09/4/2021của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn
195/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
140/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
139/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin,giai đoạn 2013 -2020
138/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
187/TB-UBND Thông báo bổ sung nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021 (kỳ1) (Ngày 19 tháng 4 năm 2021)
137/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
136/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025
135/GM-UBND Giấy mời dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ tháng 4/2021
134/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021 (kỳ 1) (ngày 19 tháng 4 năm 2021)
133/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021
132/GM-UBND Giấy mời dự họp sơ kết 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh
179/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp Hội đồng Giải báo chí
131/GM-UBND Giấy mời tham dự Đoàn kiểm tra, tổng duyệt Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp
129/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
128/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
126/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của HĐND tỉnh về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
125/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
124/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tình hình,tiến độ đấu giá đất, tài sản công
123/GM-UBND Giấy mời tham dự Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp
122/GM-UBND Giấy mời họp Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền thờ Chi Lăng
121/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 –2025
120/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 3/2021và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý I/2021
119/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên; chế độ chi tiêu tài chính;
118/GM-UBND Giấy mời họp về Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị -Chi Lăng)thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn
117/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp –Viễn thông Quân đội (Viettel)
156/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 105-KL/TU và dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025,định hướng đến năm 2030
116/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo
115/GM-UBND Giấy mời họp xem xét, thống nhất phương án triển khai dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
152/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian, chương trìnhhọpUBND tỉnh tháng 3/2021 (kỳ2)
113/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 105-KL/TU và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
112/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2021 (kỳ2) (ngày 29 tháng 3 năm 2021)