Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
570/TB-UBND Thông báo về việc hoãn chương trình thăm và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
569/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện Dự án khu trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
567/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian Họp chuyên đề tại Giấy mời số 380/GM-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
389/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020 (ngày 27 tháng 10 năm 2020)
566/TB-UBND Thông báo thay đổi địa điểm họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
388/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét 02 dự thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng
387/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác đối ngoại năm 2020; chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2021
386/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Dự án khu trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
384/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2020 và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ... giai đoạn 2016-2020
385/GM-UBND Họp sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh
382/GM-UBND Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023; dự thảo Nghị quyết kéo dài thời kỳ thực ...HĐND tỉnh
381/GM-UBND Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
380/GM-UBND Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính n
378/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020
377/GM-UBND Họp xem kết quả rà soát, báo cáo, đề xuất của các cơ quan liên quan đến Dự án bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn
376/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác Người cao tuổi năm 2020
375/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
374/GM-UBND Giấy mời họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 16 tháng 10 năm 2020)
373/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh (bổ sung thành phần)
553/TB-UBND Thông báo về việc hoãn Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020
372/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020”
371/GM-UBND Giấy mời họp xem xét công tác chuẩn bị Chương trình gặp mặt, tôn vinh phụ nữ tiêu biểu các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
370/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 -2020
550/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian dự làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Giấy mời số 342/GM-UBND ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
369/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng,triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020
368/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
367/GM-UBND Giấy mời dự tổng duyệt Chương trình Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba -năm 2020
366/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020
365/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn
364/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động
363/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
362/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
361/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020
360/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng bauxit các mỏ tại các xã của huyện Bắc Sơn và phương án đầu tư dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1
357/GM-UBND Giấy mời đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn
356/GM-UBND Giấy mời Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án về phát triển lâm nghiệp và dự án kè bờ sông Bản Thín
355/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019
354/GM-UBND Giấy mời Dự làm việc với Sở Ngoại vụ
530/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp chuyên đề xem xét phương án mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn
526/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp chuyên đề tại Giấy mời số 346/GM-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh