Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại huyện Bình Gia

Ngày 21/2/2020, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tại huyện Bình Gia.

 

 

Đoàn công tác kiểm tra công trình nhà văn hóa xã và tặng quà các y, bác sỹ tại Trạm y tế xã Hồng Thái

 

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Quyết định  giao chỉ tiêu phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2020 cho các xã, thị trấn đúng thời gian quy định, trong đó, phấn đấu tăng 10% tổng sản phẩm trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng, đưa thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tổng thu NSNN đạt 25tỷ đồng, tăng 2,4% so với dự toán tỉnh giao. Trong 02 tháng đầu năm, toàn huyện đã làm đất được 650ha, trồng được 289ha rau màu các loại, 43,3ha rừng, 20,6ha cây ăn quả, tổng thu NSNN đạt gần 6,3tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán tỉnh giao, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Huyện đã tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ và điều chỉnh diện tích tự nhiên đối với 2 ĐVHC cấp xã thành một ĐVHC cấp xã (sát nhập xã Tô Hiệu, thôn Tòng Chu I, Tòng Chu II của xã Hoàng Văn Thụ vào thị trấn Bình Gia). Đến nay tình hình hoạt động của hệ thống chính trị và đời sống nhân dân tại các ĐVHC mới cơ bản ổn định.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, huyện Bình Gia đã triển khai tốt kế hoạch phát triển KTXH của huyện theo chỉ đạo của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, huyện tiếp tục phát huy kết quả của năm 2019, thực hiện tốt chủ đề của năm 2020 và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Rà soát và triển khai thực hiện có hiệu quả dự toán thu, chi ngân sách. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu đưa xã Hồng Thái về đích NTM theo kế hoạch, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là trồng rừng, quy hoạch trồng cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn. Triển khai thực hiện các hạng mục, công trình bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đường 19/4, tiếp tục rà soát, phát triển, mở rộng quỹ đất. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Tập trung tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, Bình Gia là huyện được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm, do vậy, huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.