Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cụm 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2020

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác quốc phòng địa phương năm 2020, ngày 15/6/2020, Cụm 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2020 đối với chiến sĩ tự vệ thuộc ban chỉ huy quân sự các cơ quan: Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

New Picture (77).png

Quang cảnh buổi khai mạc huấn luyện tự vệ Cụm 1 năm 2020

 

Trong thời gian từ ngày 15 - 23/6/2020, chiến sĩ tự vệ được quán triệt, học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản về Luật Dân quân tự vệ; vai trò của lực lượng tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; thông tin thời sự về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu trên chiến trường; bắn mục tiêu cố định, ẩn hiện ban ngày bằng súng tiểu liên AK; hiểu biết chung về thuốc nổ, một số phương tiện gây nổ, chắp nổ, gói buộc lượng thuốc nổ;...

 

Công tác huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, trang bị và nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu,... đối với lực lượng tự vệ. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

 

Đức Luận