Skip to main content

Công an thành phố Lạng Sơn phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 09/7/2019, Đảng ủy Công an TPLS đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019; hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8/1945 – 19/8/2020 và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 19/8/2005 – 19/8/2020 tới toàn thể 100% cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Theo kế hoạch, phong trào thi đua đặc biệt này sẽ được chia thành 4 đợt. Đợt 1: từ ngày 19/5 đến này 02/9/2019, với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đợt 2: từ ngày 03/9/2019 đến ngày 03/2/2020, với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đợt 3: từ ngày 04/2/2020 đến ngày 19/5/2020, với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thông nhất đất nước”. Đợt 4: từ ngày 20/5 đến ngày 19/8/2020, với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ ANTQ”.

 

Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ Công an TPLS về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ý nghĩa, giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;…qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an TPLS không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Lý Thanh Huệ