Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh dự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an

Sáng ngày 30/5/2019, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về "Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới". Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 10 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 củ Bộ Công an, trong đó tập trung theo hướng cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp huyện; kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ; tăng cường bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nguồn kinh phí cho Công an cấp huyện... Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an cấp huyện ngày càng vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị lực lượng Công an tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp trong Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an, từ đó, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tham mưu UBND tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện "Đề án triển khai, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" đảm bảo hiệu quả, có lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn và theo sự chỉ đạo của Bộ Công an; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện ý chí chiến đấu, ý thức chấp hành kỷ luật, quan tâm tổ chức các lớp đào tạo về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời; đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

 

Bích Diệp