Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 13/12, Hội Luật Gia tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Vụ Phổ biến, Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp; Hội Luật Gia Việt Nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho Hội Luật gia cấp huyện và các chi hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Bồi dưỡng kỹ năng cho các hội viên

 

Tại hội nghị, trên 20 đại biểu đã được phổ biến các nội dung trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: đổi mới phương pháp và nội dung một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật;công việc cần lưu ý khi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kỹ năng viết đề cương; kỹ năng tìm hiểu pháp luật,…

 

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch năm 2019 triển khai thực hiện đề án: “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 -2021”. Qua đó, sẽ góp phần giúp cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiệu lực, hiệu quả. Góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư./.

 

Vi Hoa