Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng họp thống nhất Kế hoạch hoạt động

Ngày 02/6/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét, thống nhất Kế hoạch và các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Vận động (BVĐ) huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

 

Tại cuộc họp, các  thành  viên BVĐ đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, trong đó, tập trung vào những nội dung về nội dung, đối tượng, phương pháp tuyên truyền, vận động, cơ quan tiếp nhận hỗ trợ, đóng góp, công tác quản lý, sử dụng quỹ...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Khu di tích lịch sử Chi Lăng được xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt năm 2019, là nơi ghi nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Thuận theo nguyện vọng của chính quyền và nhân dân các dân tộc, tỉnh  Lạng Sơn đã khởi công xây dựng công trình Đền Chi Lăng, nhiều hạng mục được xây dựng bằng nguồn lực xã hội hóa, do vậy, UBND tỉnh đã thành lập BVĐ quỹ xây dựng Đền Chi Lăng với mong muốn nhận được sự hảo tâm, công đức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, đồng thời xây dựng Quy chế hoạt động của BVĐ, trong đó, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên BVĐ. Giao Ủy ban MTTQ tỉnh là đầu mối tiếp nhận ủng hộ, đóng góp, Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng là đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ theo quy định. Yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí địa phương mở các chuyên trang, chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác đến các tổ chức, cá nhân phát tâm, ủng hộ để công trình Đền Chi Lăng hoàn thành đúng tiến độ./.

 

Khánh Ly