Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1723/UBND-KT V/v đồng ý bổ sung phát sinh hạng mục và điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0-Km5, ĐT.226, tỉnh Lạng Sơn
1722/UBND-KT V/v chấp thuận bàn giao hệ thống đường gom KCN, đường lộ, đường huyện và đường gom dân sinh thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 1)
1721/UBND-KT V/v đồng ý bổ sung phát sinh hạng mục và điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km19-Km22, ĐT.226
1719/UBND-KT V/v đồng ý bổ sung phát sinh hạng mục và điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km44+600-Km47+00, ĐT.243
2846/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2842/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Y Tịch, huyện Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2831/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2823/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
2809/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
2800/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình Sửa chữa hệ thống thủy lợi hồ Bó Diêm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2799/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2020
698/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnhtại buổi làm việc với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam để triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ
5371/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Lạng Sơn
5367/VP-KT Về việc xem xét đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện một số công trình Cấp nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư
5366/VP-KT Về việc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình tự, thủ tục đề xuất Dự án Phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp vay vốn Ngân hàng Thế giới WB
5365/VP-KT Về việc xem xét đề nghị tài trợ lập quy hoạch chi tiết để đề xuất đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Green Garden tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
5364/VP-KT Về việc cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán
5363/VP-KT Về việc không chấp thuận đề xuất dự án Nhà máy sản xuất Corundum Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Corundum Boming Zhongxin Lạng Sơn
5362/VP-KT Về việc quản lý, sử dụng các hạng mục công trình được đầu tư tại Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài)
5360/VP-KT Về việc rà soát các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành Xây dựng theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019
5359/VP-KT Về việc tiếp tục đề xuất thực hiện Công văn số 14864/BCT-NSNN ngày 02/12/2020 của Bộ Tài chính về nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2020
5357/VP-KT Về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy trình thu phí theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2020 của UBND tỉnh
5356/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 794/HĐND-KTNS ngày 29/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
5355/VP-KT Về việc đồng ý điều chỉnh thời hạn trình ban hành quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh
5354/VP-KT Về việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất giáo dục và đào tạo trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
5353/VP-KT Về việc xem xét đề nghị bổ sung kinh phí của Sở Tài nguyên và Môi trường
5352/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và đề xuất Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020
5351/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2795/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính công trình đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, Dự án LRAMP
2794/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án
2793/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương năm 2020 (lần 3)
2792/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn
2791/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2789/QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
2788/QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
2787/QĐ-UBND Về việc giao phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
207/KH-UBND Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới WB năm 2021
1717/UBND-THNC V/v tạo điều kiện cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
38/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng khu đất Đội Thuế xã Hồ Sơn (cũ), tại thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
37/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng khu đất Đội Thuế xã Minh Sơn (cũ), tại thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.