Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2853/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2850/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2846/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2845/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2845/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2843/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
2841/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2839/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Đội Cấn, huyện Tràng Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2838/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2837/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2836/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
2835/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Cường Lợi, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
2834/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
2833/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Tân Liên, huyện Cao Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2832/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2830/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu chăn nuôi công nghiệp Lũng Vài
2829/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao
2823/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
2822/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở Đội Quản lý thị trường số 3, huyện Lộc Bình
2821/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chi cục Thuế khu vực III để xây dựng Trụ sở làm việc tại thôn Khun Slam, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2820/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường huyện và đường đô thị huyện Lộc Bình năm 2021
2818/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường huyện và đường đô thị huyện Cao Lộc năm 2021
2817/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra giao thông vận tải
2816/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành hạng mục công trình Xây lắp Trạm xử lý nước thải (gói thầu số 18) thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư Nam thành phố Lạng Sơn
2815/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill tại xã Quảng lạc, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2814/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)
2811/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trụ sở Chi cục Thuế huyện Cao Lộc
2810/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Lạng Sơn
2808/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình Cải tạo, mở rộng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Chi Lăng
2807/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn
2805/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2804/QĐ-UBND Phê duyệt phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình
2802/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản trên địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2801/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị, kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh ngoài định mức và kinh phí thanh toán các công trình cải tạo sửa chữa và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
209/KH-UBND Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021
208/KH-UBND Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
1729/UBND-KT V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
1724/UBND-THNC V/v nâng cao hiệu quả tiếp nhận vào làm công chức
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2821/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chi cục Thuế khu vực III để xây dựng Trụ sở làm việc tại thôn Khun Slam, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2819/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Xuân Cương thuê đất để thực hiện dự án Khai thác mỏ antimon Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng