Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn về giải phóng mặt bằng dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
12/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 1 " Xây dựng Nhà máy XLNT và Trạm bơm tại Lạng Sơn Dự án: Hệ thống thoát nước và XLNT TPLS-Giai đoạn 1
11/VP-KT Về việc xây dựng Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC
08/VP-THNC Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường việc tuyển dụng bổ sung chỉ tiêu viên chức còn thiếu chưa tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển dụng của năm 2020
06/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước
05/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo danh mục dự án đầu tư dở dang thuộc đề án thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020
04/VP-KT Về việc triển khai thực hiện Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc
04/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025
03/KH-UBND Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
02/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 2514/BC-STTTT ngày 25/12/2020
02/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
02/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020
01/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
02/KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021
01/KH-UBND Triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
01/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
702/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill tại thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
699/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Liên đoàn Bóng đá tỉnh
5391/VP-KT Về việc thông báo kết quả xem xét chủ trương đầu tư dự án Công viên hỏa táng Lạng Sơn
5388/VP-KT Về việc kiểm tra, xác minh hiện trạng rừng trong phạm vi khu vực dự kiến thực hiện Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm tại huyện Bình Gia
5385/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
5384/VP-KT Về việc đồng ý chưa tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn
5383/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Tuấn Phi về thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi Bản Piềng 2, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
5382/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Hợp tác xã sản xuất dịch vụ Thương mại Nguyễn Gia về thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi Bản Piềng, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
5381/VP-KT Về việc thẩm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quang Hạ, ông Nguyễn Văn Phúc và ông Bùi Quang Đạo
5380/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
5379/VP-KT Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
5378/VP-KT Về việc tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
5376/VP-KT Về việc báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
5374/VP-KT Về việc tham mưu văn bản góp ý dự thảo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 - 2025”
5372/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư về Bộ chỉ tiêu thống kê tình hình trẻ em và xâm hại trẻ em
2856/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung kinh phí cho một số công trình, dự án từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05/GM-UBND Giấy mời dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số
04/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh
03/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết trực tuyến ngành tài chính năm 2020
01/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh
488/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 12/2020,kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả năm 2020
487/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2854/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn