Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1507/UBND-KT V/v giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình MTQG
1506/UBND-KT V/v bổ sung hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1505/UBND-KT V/v tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
2408/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng
637/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma
636/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày 13/11/2020
4765/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC
4764/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị
4758/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
4757/VP-KT Về việc rà soát số lượng máy photocopy cần thiết trang bị và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Đề án trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
4752/VP-THNC Về việc xem xét, hướng dẫn Ban vận động Hội người mù tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội thành lập hội
4750/VP-KGVX Về việc xem xét Chương trình nghiên cứu, ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
4743/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất tài trợ phền mềm “Quản lý sức khỏe học sinh”
4742/VP-KGVX Về việc phối hợp triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Lạng Sơn
4740/VP-KGVX Về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4739/VP-KGVX Về việc Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2020
2393/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non ngoài công lập (đợt 2) năm 2020; giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc kinh phí hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non...năm 2020
2392/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa Công trình Thủy điện Khánh Khê
2391/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập công trình Thủy điện Thác Xăng (Bắc Giang 2)
2390/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình Thủy điện Thác Xăng (Bắc Giang 2)
2389/QĐ-UBND Về việc thay đổi công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1498/UBND-THNC V/v xin ý kiến tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn
1497/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
635/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình lựa chọn mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
634/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020(ngày 11 tháng 11 năm 2020)
4734/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
4733/VP-KT Về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh quyết định phê duyệt quyết toán dự án Di dân thành lập bản mới giáp biên Kéo Kèn, xã Quốc Khánh và dự án Di dân thành lập bản mới giáp biên Nặm Xà, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định
4732/VP-KT Về việc thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh bổ sung và dự toán công trình Tu bổ di tích lịch sử Khởi nghĩa Bắc Sơn
4731/VP-KT Về việc xem xét cấp kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc đội chiếu bóng lưu động huyện Hữu Lũng thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Lạng Sơn
4728/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về điều chỉnh thiết kế công trình Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An, Tân Liên thuộc các huyện Chi Lăng, Cao Lộc
4727/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban QLDA ĐTXD tỉnh về gói thầu Kiểm toán dự án hoàn thành dự án Đường giao thông Bản Ngõa-Xả Thướn-Bản Lầy-Pắc Lệ, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc
4726/VP-KT Về việc thực hiện chế độ báo cáo kiểm kê nguồn lực hằng năm và 05 năm
4725/VP-KT Về việc khẩn trương thực hiện dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
4722/VP-KT Về việc đề xuất khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020
4720/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4719/VP-KGVX Về việc đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
4718/VP-KGVX Về việc góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
4716/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
4715/VP-KGVX Về việc thực hiện đầu tư xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị
4711/VP-KT Về việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023