Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
09/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021”
08/GM-UBND Giấy mời dự họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
84/VP-KT Về việc tham mưu, đề xuất Kế hoạch trung hạn đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
83/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Hà Sơn về khai thác cơ sở dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất
77/VP-KT Về việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
76/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020
16/UBND-KGVX V/v đồng ý cho công dân Trung Quốc được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
15/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
14/QĐ-UBND Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, giáo viên tiểu học hạng II năm 2020
11/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
08/KH-UBND Kế hoạch đào tạo đại học chuyên ngành Tin học cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông 2018 giai đoạn 2021 -2025
13./QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Mầm non Gia Cát, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường Trung học cơ sở Gia Cát, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cao Lộc, Trường Tiểu học Hợp Thành,
74/VP-KT Về việc đôn đốc khắc phục tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
73/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn
72/VP-KGVX Về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại
71/VP-KGVX Về việc dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
70/VP-KGVX Về việc hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về BHYT
67/VP-KT Về việc dự thảo Báo cáo tình hình hợp tác với đối tác Trung Đông - châu Phi trong lĩnh vực thực phảm Halal
66/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng
64/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9363/BNN-KTHT ngày 31/12/2020
63/VP-THNC Về việc triển khai Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”
62/VP-THNC Về việc tham mưu thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
61/VP-THNC Về việc triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
60/VP-KT Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1389/PCTT-ƯPKP ngày 25/12/2020 của Tổng cục Phòng chống thiên tai về quản lý, phát hành biển “XE HỘ ĐÊ”
59/VP-THNC Về việc thực hiện tinh giản biên chế kỳ I năm 2021 theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
58/VP-THNC Về việc thực hiện hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
55/VP-KGVX Về việc thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP
53/VP-KGVX Về việc xem xét các giải pháp công nghệ cho thành phố thông minh
52/VP-THNC Về việc thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
51/VP-KGVX Về việc kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2021
50/VP-KGVX Về việc góp ý Hồ sơ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)
49/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025
48/VP-KGVX Về việc thẩm tra Tờ trình số 162/TTr-SVHTTDL ngày 30/12/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
46/VP-KT Về việc thực hiện nội dung của Phiếu khảo sát về đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
45/VP-KT Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh
44/VP-KT Về việc khẩn trương hoàn thiện các công việc để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
43/VP-KT Về việc xem xét đề xuất dự án đầu tư tại phân khu F (F1, F3, F4 và phần còn lại F2) thuộc đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn
42/VP-KT Về việc xem xét đề xuất của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Lạng Sơn về giao quỹ đất tái định cư tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
01/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, thuộc các thửa đất số 255, số 256, số 137, số 138, tờ bản đồ địa chính thị trấn Đình Lập số 27d và số 33b.