Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
657/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Hội Cựu TNXP tỉnh về chế độ đối với TNXP làm chuyên trách công tác Hội
654/VP-KGVX Về việc phối hợp tuyên truyền đối ngoại về tỉnh Lạng Sơn
652/VP-KTN Về việc đề xuất phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
651/VP-KTN Về việc bổ sung, hoàn thiện các nội dung theo kết luận thẩm định của Bộ Xây dựng về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn
650/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
649/VP-KTN Về việc xây dưng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020
648/VP-TH Về việc tổ chức kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch 2019 tại huyện Văn Lãng
643/VP-KSTT Về việc đề nghị rà soát, lựa chọn TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy.
642/VP-KSTT Về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện rà soát giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách TTHC và Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh.
641/VP-NC Về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
639/VP-KTN Về việc tham mưu chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
638/VP-KTN Làm việc với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Sơn Hà
637/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Cương
636/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
635/VP-KTN Về việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành công trình: Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm
634/VP-KTN Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL.1 phục vụ nhiệm vụ chính trị từ 24-28/2/2019
633/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018
629/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
628/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
627/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Luật trẻ em trong năm 2017 - 2018
626/VP-NC Về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
623/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 08/TTr-SKHCN ngày 14/02/2019
622/VP-KTN Về việc dự thảo báo báo tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
46/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019
45/KH-UBND Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
44/KH-UBND Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
71/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
618/VP-KGVX Về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới
617/VP-KGVX Về việc tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hôi đối với đối tượng bảo trợ xã hội
616/VP-KGVX Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật
614/VP-NC Về việc tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
62/GM-UBND Giấy mời dự buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn
61/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2019
70/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
60/GM-UBND Giấy mời họp Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh mở rộng
59/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Bắc Sơn.
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
378/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
377/QĐ-UBND Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
371/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
71/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019