Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
166/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao giai đoạn 2016-2020
165/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Xây dựng
164/VP-KT Về việc tổ chức phố biến các nội dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
163/VP-KT Về việc hướng dẫn nghiên cứu, lập đề xuất dự án Công viên trung tâm mới gắn với Trung tâm hội chợ, quảng cáo và Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thành phố Lạng Sơn
162/VP-KT Về việc xem xét đề nghị triển khai gói thầu kiểm toán dự án Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa -Thiện Long (Ba Biển -Kỳ Héc), huyện Bình Gia
161/VP-KT Về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện có giá rét, băng tuyết
160/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia năm 2020
159/VP-THNC Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021
158/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm
157/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mở rộng tiêm thí điểm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò
156/VP-THNC Về việc chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn
153/VP-THNC Về việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh
153/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống mương hồ Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
146/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
145/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
13/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025
155/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống thủy lợi hồ Bó Diêm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
21/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 12/2020; kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý IV/2020 và cả năm 2020
18/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19
144/VP-KT Về việc đề xuất bố trí vốn thực hiện các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, biên giới và ổn định dân di cư tự do
143/VP-KT Về việc xem xét đề nghị khảo sát đo gió tại 4 huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và Chi Lăng để lập dự án điện của Công ty cổ phần Công nghệ cao Thuỷ khí Việt Nam
12/KH-UBND Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 -2025”trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
14/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
138/VP-THNC Về việc chưa xem xét chủ trương thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Văn Lãng
137/VP-KT Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh
136/VP-KT Về việc kết quả rà soát và triển khai tiếp các nội dung liên quan đến dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 - Km18
135/VP-KT Về việc tiếp tục ngăn chặn các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính
133/VP-KT Về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới
133/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
132/VP-KT Về việc rà soát việc sử dụng vốn vay nước ngoài để trả thuế, phí
131/VP-KT Về việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng làm đường GTNT trên địa bàn huyện Chi Lăng và các địa bàn khác
130/VP-KT Về việc thống nhất nội dung và dự thảo văn bản của UBND tham gia ý kiến đối với phương án sắp xếp, xử lý 02 cơ sở nhà, đất là Nhà Hạt 6 giao thông huyện Tràng Định và Nhà hạt 7 giao thông huyện Văn Quan
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
150/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Bắc Xa, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
149/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cường Lợi, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
147/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty TNHH Hưng Hà chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
143/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chống xuất nhập cảnh trái phép giới năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
21/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
19/GM-UBND Giấy mời dự đối thoại với công dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
18/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021(ngày 19 tháng 01 năm 2021)