Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 05/01/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

 

Tại cuộc họp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt dự thảo Đề án. Theo đó, mục tiêu chung nhằm ngăn chặn tình trạng xuống cấp của hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, loại trừ các nguy cơ làm hư hại, mất mát, biến dạng di tích, đưa ra một chiến lược toàn diện bảo vệ lâu dài, bảo tồn và phát huy các giá trị đã được tích lũy qua các giai đoạn lịch sử ở các di tích trong mối quan hệ với cuộc sống đương đại, góp phần phục vụ công tác giáo dục tuyên truyền lịch sử cách mạng, phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Đề án có 5 phần chính gồm: tổng quan về tỉnh Lạng Sơn; kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh năm 2020; đánh giá thực trạng công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh; định hướng, đề xuất nội dung, giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; cơ cấu đầu tư, kinh phí và tổ chức thực hiện. 

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về căn cứ pháp lý của Đề án, mục tiêu cụ thể của Đề án, việc cập nhật thêm các thông tin mới về đơn vị hành chính của tỉnh, một số giải pháp cụ thể trong công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh,…

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Sở VHTT&DL, đơn vị tư vấn trong việc xây dựng Đề án. Đồng thời đề nghị Sở VHTT&DL rà soát lại căn cứ pháp lý; kết cấu lại Đề án ngắn gọn, rõ ý, bảo đảm mục tiêu phục vụ công tác quản lý nhà nước; rà soát thống nhất lại số liệu di tích, địa danh trên địa bàn tỉnh; về mục tiêu của Đề án cần cụ thể hơn, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ của từng giai đoạn phù hợp với điều kiện của tỉnh, phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng cơ quan, đơn vị; các nhóm giải pháp cần bảo đảm tính khoa học, hợp lý. Đồng chí đề nghị Sở VHTT&DL tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh trước ngày 15/01/2021.

 

Thùy Linh

Đánh giá