Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp xem xét đề xuất giải pháp xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn

Chiều 05/9/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét đề xuất giải pháp xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Cùng dự họp có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty AIC đã giới thiệu tổng quan về mô hình và giải pháp trong việc xây dựng ĐTTM, đặc biệt là những tính năng nổi bật của hệ thống điều hành thông minh. Theo đó, Công ty AIC áp dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0 để xây dựng mô hình ĐTTM, qua đó người đứng đầu, lãnh đạo các cấp có thể xử lý các sự kiện được đề nghị hoặc chủ động yêu cầu cá nhân, đơn vị đó thực hiện, lập kế hoạch dựa trên các phân tích, đánh giá số liệu trực quan, đa chiều, mô hình hóa dữ liệu, hỗ trợ “Họp không giấy” cho các cuộc họp, tổng hợp số liệu, báo cáo, phân tích thông tin, theo dõi về tình hình xử lý công việc của các đơn vị được giao, phục vụ các hoạt động giám sát, nắm bắt tình hình thông qua hình ảnh, cung cấp công cụ tương tác nhanh chóng giữa người dân và UBND tỉnh, thành phố, giúp giải quyết nhanh, theo dõi, giám sát các khiếu nại, thắc mắc của người dân.

 

Đại diện Công ty AIC phát biểu tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành đã bày tỏ quan tâm về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, khởi nghiệp sáng tạo trên môi trường mạng, thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh chuyển đổi số và điều hành thông minh là quá trình tất yếu phải làm theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty AIC tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng để tư vấn giúp tỉnh xây dựng Đề án xây dựng ĐTTM và kế hoạch chuyển đổi số theo đúng lộ trình, xem xét, nghiên cứu tích hợp hai nội dung trong một Đề án. Đồng thời, phối hợp, quan tâm triển khai xây dựng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh mà Công ty cam kết tài trợ, bảo đảm vận hành đồng bộ và kết nối với trung ương. Bên cạnh đó, do điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, việc xây dựng ĐTTM cần có lộ trình và thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn và mong muốn Công ty tiếp tục đồng hành, giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn triển khai thí điểm xây dựng ĐTTM. Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp nhu cầu của các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ để Công ty AIC trao đổi, trình bày chi tiết hơn; đồng thời, làm đầu mối phối hợp với Công ty để trao đổi, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh phương án lựa chọn nội dung, địa bàn, cơ quan triển khai thực hiện thí điểm.

 

Khánh Ly