Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2020

Ngày 28/8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2020 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, 9 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như: Tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, vẫn còn xảy ra một số vụ vi phạm về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đất đai, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới còn diễn biến phức tạp. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, các cấp, các ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, từ đó, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thu ngân sách, xử lý, thu hồi nợ đọng các loại thuế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch; đẩy mạnh đảm bảo an sinh xã hội, bên cạnh đó, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...

 

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030, đồng chí cho rằng, xây dựng đô thị thông minh là một xu thế tất yếu của sự phát triển, vì vậy việc xây dựng Đề án là cần thiết, tuy nhiên, dựa trên điều kiện thực tế của tỉnh, cần xây dựng Đề án theo hướng thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng đô thị thông minh và thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; trong quá trình thực hiện, cần quan tâm đến các nội dung về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý các cấp về quản lý, vận hành đô thị thông minh, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ, hiểu biết, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân.

 

Với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tổ chức Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo, trong đó, cần xác định Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức chi giải thưởng của giải báo chí tỉnh, về mức giải thưởng được tính theo mức tiền cụ thể tương ứng với mỗi giải.

 

Với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025, đề nghị Cục Thuế là cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước 15/9/2020; lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

 

Các nội dung còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Bích Diệp