Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư năm 2020

Ngày 19/11/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư năm 2020. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

Theo báo cáo, đến ngày 12/11/2020, tổng kế hoạch vốn đã giải ngân đạt 1.949,7 tỷ đồng, đạt 66,2% kế hoạch trung ương (TW) giao, 59,8% kế hoạch địa phương (ĐP) giao; trong đó vốn cân đối ngân sách ĐP giải ngân đạt 929,5 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch TW giao, 61,6% kế hoạch ĐP giao, vốn ngân sách TW giải ngân được 1.020,2 tỷ đồng, đạt 58,2 % kế hoạch. Các nguồn vốn giải ngân thấp dưới 50% như nguồn thu từ xổ số kiến thiết, thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu do nguồn thu không đạt, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, vốn nước ngoài ODA,… Đối với các chủ đầu tư cấp tỉnh có 2 chủ đầu tư giải ngân đạt 100% kế hoạch, 25 chủ đầu tư giải ngân đạt 60 - 80% kế hoạch, 6 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch, 3 chủ đầu tư chưa giải ngân. Chủ đầu tư cấp huyện có 1 huyện giải ngân đạt trên 80% kế hoạch, 4 huyện giải ngân trên 70% kế hoạch, 4 huyện giải ngân đạt 60% - 69%, 2 huyện giải ngân dưới 60% kế hoạch.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian còn lại của năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến nay chậm so với yêu cầu và mức bình quân chung của cả nước. Trong thời gian còn lại của năm 2020, đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư tập trung cao độ thực hiện giải ngân đạt 100% vốn TW giao, đạt 95% trở lên vốn ngân sách ĐP giao. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều hòa vốn giữa các dự án, đôn đốc chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương thẩm định nhập Tabmis với các dự án có nguồn để các đơn vị tổ chức giải ngân; đôn đốc chủ đầu tư hoàn vốn, thanh quyết toán giải ngân theo quy định. Các sở, ngành làm nhiệm vụ thẩm định dự án cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định, bảo đảm các đơn vị thực hiện kịp tiến độ.

 

Đồng chí nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan được giao làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả giải ngân các dự án, kết quả giải ngân sẽ là tiêu chí để đánh giá kết quả xếp loại người đứng đầu, xếp loại cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, chủ đầu tư cần quan tâm quản lý chất lượng công trình, hồ sơ dự án, hồ sơ quyết toán dự án đã hoàn thành; các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án, tiến độ giải ngân, lưu ý các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

 

Thùy Linh

 

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.