Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh

Sáng ngày 16/9/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_0073.JPG

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được xây dựng gồm 05 mục lớn với các nội dung chính gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Nghị quyết, đánh giá chung, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất. Theo đó, sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã thu được một số kết quả đáng khích lệ, các mục tiêu cơ bản đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trong đó đạt và vượt 4/5 chỉ tiêu đề ra (gồm: tỷ lệ di tích xếp hạng các cấp được trùng tu, tôn tạo; số di tích được xếp hạng; lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đại diện của nhân loại; mỗi năm lượt khách đến Lạng Sơn tăng từ 4 - 5%, doanh thu xã hội tăng 3 - 3,5%). Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác quản lý di tích, công tác tuyên truyền, khoanh vùng bảo vệ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì soạn thảo, trên cơ sở tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Để báo cáo đạt chất lượng, phản ánh đầy đủ những kết quả trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh 05 năm qua, trong quá trình hoàn thiện, dự thảo báo cáo cần bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TU đã đề ra; cần đánh giá rõ nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong triển khai Nghị quyết, các nội dung cần phải bổ sung thêm số liệu minh chứng làm phong phú, sinh động và nổi bật các kết quả đã đạt được..; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo xong trước ngày 20/9/2020 để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Trong thời gian vừa qua, cấp ủy, chính quyền của tỉnh đã quan tâm chỉ đạo phát triển loại hình du lịch cộng đồng và đạt kết quả tích cực; hiện toàn tỉnh có 5 điểm du lịch cộng đồng tại xã Bắc Quỳnh, Vũ Lăng (huyện Bắc Sơn), xã Mông Ân (huyện Bình Gia), xã Hữu Liên, Yên Thịnh (huyện Hữu Lũng); tuy nhiên những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh; vì vậy, việc xây dựng chính sách mới phù hợp thực tế, tạo động lực để du lịch cộng đồng có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tiếp theo là rất quan trọng. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã cho ý kiến làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung chính sách của dự thảo Nghị quyết.

 

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Về đối tượng áp dụng, cần nghiên cứu, xem xét, bổ sung thêm đối tượng là tổ hợp tác, doanh nghiệp làm du lịch; lưu ý cần có sự tích hợp chính sách xây dựng nông thôn mới với chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch; bên cạnh đó, trên cơ sở thực tế của địa phương, nhu cầu của khách du lịch, cần xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp, có tính khả thi cao./.

 

Bích Diệp

Đánh giá