Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng tháng 8/2020

Ngày 09/9/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án kỳ tháng 8/2020.

 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tính đến ngày 24/8/2020, có 11/11 UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo, trong đó 03 đơn vị có khó khăn, vướng mắc gồm thành phố, huyện Bình Gia, huyện Lộc Bình. Các địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến vấn đề hỗ trợ tái định cư, xem xét áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác; tập trung vào các dự án như: Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, dự án điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, dự án đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng (hạng mục cầu và công viên phía bắc cầu), dự án khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn, dự án Hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 1), huyện Lộc Bình, công trình xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân và công trình xây dựng cơ sở làm việc công an huyện Bình Gia.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác GPMB trong tháng 8 cơ bản được đẩy nhanh tiến độ, các khó khăn, vướng mắc giảm so với tháng trước, yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, hàng tháng có báo cáo để Sở TN&MT xem xét, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác GPMB. Đồng chí đồng tình với một số đề xuất của Sở TN&MT, đồng thời chỉ đạo thực hiện đối với một số trường hợp cụ thể; đối với dự án Khu đô thị Phú Lộc IV thành phố cần khẩn trương thực hiện các thủ tục GPMB với khu đất liên quan đến tuyến giao thông số 7, tái định cư, tập trung GPMB dự án khu công viên phía bắc cầu Kỳ Cùng trong tháng 10/2020, giải quyết đường vào dự án nhà ở xã hội số 2 để nhà đầu tư có lối đi tổ chức thi công; huyện Bình Gia đẩy mạnh công tác GPMB để góp phần đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ODA; huyện Cao Lộc tập trung GPMB đối với dự án cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2, tái định cư Hợp Thành…

 

Thùy Linh

Đánh giá