Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo phát huy giá trị di tích và lễ hội các di tích cấp quốc gia

Ngày 7/11/2020, Hội Di sản Văn hóa tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di tích và lễ hội các di tích cấp quốc gia đền Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc và Tứ trấn Thành Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về lĩnh vực văn hóa, di sản của Trung ương và địa phương; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, phòng văn hóa – thông tin các huyện, thành phố.