Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bảo dân tộc thiểu số năm 2020

Trong hai ngày 29 và 30/9/2020, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế và Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn tỉnh cho 90 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, chi hội phụ nữ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 10 huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham gia hội nghị tuyên truyền

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đã được giới thiệu Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; cung cấp những thông tin, kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020; tuyên truyền, phổ biến Luật hôn nhân nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

 

Qua lớp tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của  xã hội, cộng đồng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhận lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tyên truyền, vận động, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

 

Thanh Huệ

Đánh giá