Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 29/10/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các Bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hoà, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm 2020, tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn nước ngoài  đã tăng từ gần 22% trong tháng 8 lên trên 30% trong tháng 10, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Cụ thể: Đến hết tháng 10/2020, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài ước đạt trên 18 nghìn tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Báo cáo cũng chỉ rõ: Trong 8 tháng đàu năm còn có tình trạng chậm hoàn thành thủ tục rút vốn và chậm giải ngân với số vốn kiểm soát chi nhưng chưa giải ngân (trên 2.790 tỷ đồng) và khối lượng công việc đã hoàn thành nghiệm thu (khoảng 4.500 tỷ đồng) hoàn tất thủ tục rút vốn và giải ngân. Nếu khắc phục được tình trạng này, mức giải ngân cũng sẽ cao hơn. Tại tỉnh Lạng Sơn, Trung ương giao kế hoạch vốn nước ngoài thuộc vốn ngân sách Trung ương năm 2020 là 478,6 tỷ đồng. Kết quả tổng các nguồn vốn giải ngân đến tháng 10/2020 được trên 201 tỷ đồng, đạt gần 34% kế hoạch.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương cần chủ động khắc phục khó khăn, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong quá trình triển khai phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ thực thi chính sách; cùng với đó, cần nghiên cứu để tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý, làm rõ lộ trình, cách làm theo hướng thuận lợi, bài bản và thống nhất hơn, từ đó lập kế hoạch ODA trung hạn 5 năm tới một cách hiệu quả hơn; đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc bố trí đủ nguồn vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và thực hiện nghiêm việc điều chuyển vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Bích Diệp

Đánh giá