Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến về thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày 08/9/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513) và sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Thực hiện Dự án 513, đến hết tháng 7/2020, đã giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Có 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã nộp sản phẩm để Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật, trong đó sản phẩm của 12/63 tỉnh, thành phố đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận đủ điều kiện đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia.

 

Về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, các tỉnh, thành phố đã giảm 06 ĐVHC cấp huyện và 546 ĐVHC cấp xã; có phương án giải quyết dứt điểm được 146 cán bộ, công chức cấp huyện dôi dư, trên 7.000 cán bộ công chức cấp xã dôi dư và trên 6.700 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư. Dự kiến giảm chi ngân sách nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới khoảng trên 1.400 tỷ đồng.

 

Tại Lạng Sơn, sau sắp xếp đã giảm 26 ĐVHC cấp xã, hiện toàn tỉnh có 200 ĐVHC cấp xã. Đối với dự án 513, tỉnh đã đúc mới 106 mốc, khôi phục 162 mốc và sửa chữa, tu bổ 102 mốc địa giới hành chính.

 

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, liên quan và các địa phương đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án 513 và sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển. Các địa phương chưa thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong đợt 1 khẩn trương tập trung thực hiện; về tinh giản biên chế sau sắp xếp ĐVHC cần căn cứ vào các quy định hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và thực tế của địa phương để thực hiện.

 

Thùy Linh