Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến “Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020”

Ngày 25/6/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến “Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020”. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm  2020, tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn ngân sách trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 60.000 tỷ đồng, trong đó số được phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương để nhập vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) là 56.700 tỷ đồng. Tính đến 24/6/2020, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn nước ngoài của các bộ, ngành, địa phương là 7.427 tỷ đồng, đạt 13,1% so với dự toán được giao; tỷ lệ nhập dự toán trên Tabmis chi tiết theo dự án so với kế hoạch vốn được giao của các cơ quan đạt 85,2%. Đối với Lạng Sơn, khối lượng thực hiện của các chương trình dự án ODA 6 tháng đầu năm của 10 chương trình dự án ước đạt 142.782 triệu đồng; tính đến ngày 15/6/2020, giải ngân vốn đạt 4,48% kế hoạch.

 

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào phân tích các nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân và giải pháp nhằm thúc đẩy nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2020.

 

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp trong phạm vi quản lý và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; khẩn trương rà soát phân bổ chi tiết dự toán đến từng dự án, đồng thời, nhập vào hệ thống Tabmis để có cơ sở giải ngân; theo dõi sát sao, chỉ đạo kịp thời các chủ dự án giải quyết các vướng mắc, nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân nguồn vốn.

 

Ngay sau Hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát các thủ tục hồ sơ của các dự án, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các chủ đầu tư dự án tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch./.

 

Bích Diệp