Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 14/8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn (NTM) mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 7 tháng đầu năm, chương trình MTQG xây dựng NTM được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM toàn tỉnh được đẩy nhanh. Tính đến hết tháng 7/2020, số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 11,66 tiêu chí/xã, có 51/181 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 28,18%); đối với 13 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2020 có 4 xã đạt 19 tiêu chí. Trong 7 tháng đầu năm toàn tỉnh đã huy động được trên 4.569 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm, các lĩnh vực văn hóa, môi trường có sự chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, quốc phòng ở khu vực nông thôn được ổn định, giữ vững.

 

Về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 10/8/2020 đã giải ngân được 1.433,9 tỷ đồng, đạt 43,98%. Cụ thể, vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 692 tỷ đồng, đạt 45,86% kế hoạch, vốn ngân sách trung ương giải ngân được 741,9 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch. Đa số các nguồn vốn đầu tư công giải ngân đạt trên 60%, tuy nhiên còn một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp dưới 50%, có nguồn chưa giải ngân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tiến độ, nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM, giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra nhưng các cơ quan, đon vị đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM và giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ngành, các huyện, xã rà soát, tập trung chỉ đạo, tăng cường nguồn lực thực hiện các các tiêu chí, phấn đấu 13 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020; đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của các sở, ngành đã được giao phụ trách.

 

Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu trong tháng 8/2020 các dự án (trừ dự án ODA) phải hoàn thành thủ tục đầu tư để thực hiện khởi công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm yêu cầu chất lượng; đến cuối tháng 9 các dự án giải ngân không đạt 60% trở lên thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chuyển nguồn vốn sang các dự án khác có thể giải ngân được; gắn tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư. Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh thực hiện các phóng sự chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt đối với các dự án giải ngân đạt thấp để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các huyện, chủ đầu tư.

 

Thùy Linh