Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Chiều 13/10/2020, Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2019, chỉ số CCHC tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để cải thiện các chỉ số CCHC, từ đầu năm 2020 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI), triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Các nhiệm vụ, giải pháp CCHC theo kế hoạch của UBND tỉnh đã được các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, cấp xã chủ động triển khai, đến hết quý III năm 2020, đã hoàn thành cơ bản trên 80% nội dung, tiêu chí, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ.

 

Theo kế hoạch, dự kiến trong quý IV, kết quả CCHC sẽ hoàn thành 90% các nội dung, nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC, một số nội dung, nhiệm vụ sẽ không đạt điểm hoặc không đạt điểm tối đa. Do vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng kết quả CCHC của tỉnh, trong quý IV/2020 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần chủ động triển khai hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch của UBND tỉnh, có giải pháp khắc phục, hoàn thành các nội dung, tiêu chí chưa đạt theo báo cáo, kịp thời điều chỉnh, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, kịp thời tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách an sinh xã hội, những chủ trương, chính sách mới của tỉnh để người dân đánh giá thực chất, khách quan.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải  pháp về công tác CCHC năm 2020 của UBND tỉnh, rà soát lại các nhiệm vụ, hoàn thiện, bổ sung, khắc phục những chỉ tiêu còn hạn chế, tập trung chỉ đạo, điều hành, tăng cường đôn đốc, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Các cán bộ tham gia khảo sát cần nâng cao trách nhiệm tăng cường tương tác, trao đổi, tuyên truyền giải thích để đánh giá thực chất, khách quan. Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Nội vụ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh./.

 

Khánh Ly

Đánh giá