Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

Giai đoạn 2016 – 2020, công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm hàng năm cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống của người nghèo, cơ sở hạ tầng các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Nhận thức về công tác giảm nghèo của Nhân dân, đặc biệt là của người nghèo, của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% đầu năm 2015 xuống còn 10,89% cuối năm 2019 (tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 3,76%/năm), giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho hơn 14.500 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề mỗi năm tăng từ 2 – 2,5%.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) rà soát, bổ sung, đánh giá cụ thể hơn kết quả thực hiện các chương trình, dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để hoàn thiện báo cáo. Đồng chí mong muốn ngành LĐTBXH tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên BCĐ giảm nghèo cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt công tác truyền thông giảm nghèo bền vững, động viên tinh thần vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo; tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 3% trở lên; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các xã nghèo, thôn, bản khó khăn; đồng thời quan tâm cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với hộ nghèo trong phát triển sản xuất; tham mưu  UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững, gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

 

Dịp này, 37 tập thể, 20 gia đình và 12 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020 .

 

Thùy Linh